QUI NHƠN

Thành lập:

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:
Đức Mẹ Lên Trời

Giám Mục:
 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục:

Địa giới: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên

Website:
gpquinhon.org

Giáo hạt:

-        Bình Ðịnh
-        Bồng Sơn
-        Gò Thị
-        Kim Châu
-        Mằng Lăng
-        Quảng Ngãi
-        Tuy Hòa
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Phêrô Nguyễn Soạn

Lên đầu trang