Qua đau khổ đến vinh quang

3/25/2012 7:41:01 PM
(CN 5 MC-B)

Thầy nay bảo thật các con

Hạt gieo xuống đất mà còn vẹn nguyên

Một mình hạt đó nguyên tuyền

Trơ trơ luôn mãi không truyền sinh ra.

Hạt reo xuống đất thối tha

Sinh hoa kết trái gấp ba trăm lần

Và trong cuộc sống cũng cần

Chết đi cho cái tôi dần mòn đi

Sẽ sinh hoa trái tức thì

Đó là người dám cho đi chẳng sờn

Ai yêu mạng sống mình hơn

Sẽ làm cho nó cô đơn chết mòn

Cuộc đời luôn phải héo hon

Thế rồi khi chết chẳng còn thứ chi.

Những ai mạng sống khinh khi

Luôn luôn biết sống thực thi Lời Thầy

Mai sau được sống sum vầy

Ở bên Thiên Chúa lòng đầy hân hoan.

Còn ai phục vụ hoàn toàn

Theo Thầy sẽ được chứa chan vui mừng

Ai mà phục vụ không ngừng

Cha Thầy quý trọng vô chừng không ngơi.

Jos. Hồng Ân

Lên đầu trang