Pope Francis in Poland: Holy Mass in St John Paul II Shrine in Kraków

7/30/2016 3:56:02 PM Xem: 4164 Tác giả:The VATICAN Trình bày:CTV
Lên đầu trang