Phụng vụ

15/06 Thứ tư tuần XI thường niên

Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con

 Xem chi tiết »
14/06 Thứ ba tuần XI thường niên

Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời.

 Xem chi tiết »
13/06 Thứ hai tuần XI thường niên

“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”.

 Xem chi tiết »
11/06 Thánh Ba-na-ba Tông đồ

Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

 Xem chi tiết »
11/06 Thứ bảy tuần X thường niên

Ðừng thề chi cả, nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra.

 Xem chi tiết »
10/06 Thứ sáu tuần X thường niên

Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi.

 Xem chi tiết »
09/06 Thứ năm tuần X thường niên

Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.

 Xem chi tiết »
08/06 Thứ tư tuần X thường niên

Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang