Phụng vụ

15/07 - Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

25 “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn.

 Xem chi tiết »
七月十五日: 常年期第十五周星期三 - 聖文德(主教、聖師)(紀念)

聖人約在1218年左右,生於意大利。及長,約20歲,加入方濟會,負笈巴黎攻讀哲學與神學,獲得大學教授職,並與聖多瑪斯阿奎納熟悉。聖人致力教授神學及聖經,成績卓著;約36歲,當選方濟會總會長,賢明處理會務,致力於會士的團結,有第二會祖之譽;他所寫的方濟生平,被奉為法定本,以取代其他版本。1273年,雖堅決推辭,但不獲接納,遂被任為阿巴諾主教,並委為樞機。相傳,當教宗特使給他送上樞機禮帽時,他仍在清洗碗碟,遂請特使隨意把禮帽掛在樹上。他於1274年,被召去參加里昂大公會議,並竭力與東正教會溝通,希望達致合一,但他在里昂大公會議閉幕前兩天,突然發病,在7月15日去世。聖人生平著作等身,長於奧秘神學,所著神學與哲學書籍,以「愛」為依歸,影響深遠。因聖人充滿熾愛之火,有「色辣芬天使博士」的美譽。

 Xem chi tiết »
14/07 - Thứ ba Tuần XV - Mùa Thường Niên

Khi ấy, 20 Chúa Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: 21 “Khốn cho ngươi, hỡi Corazin! Khốn cho ngươi, hỡi Betsaiđa! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ đã xảy ra nơi các ngươi, họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà sám hối từ lâu rồi.

 Xem chi tiết »
Thánh Kateri Tekakwitha - Bông huệ của dân Mohawk

Một cô gái da đỏ bán khai sống ở Bắc Mỹ vào thế kỷ 17 có một sứ điệp gửi cho chúng ta sống trong thế kỷ 21?

 Xem chi tiết »
七月十四日: 常年期第十五周星期二

進堂詠: 上主,願我在你面前問心無愧;願我目睹你的光榮,心滿意足。(詠17:15)

 Xem chi tiết »
13/07 - Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

“Các con đừng tưởng rằng Thầy đến để đem bình an cho thế gian; Thầy đến không để đem bình an, nhưng đem gươm giáo. 35 Vì Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: 36 Và kẻ thù của người ta là những người trong nhà.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang