Phụng vụ

22/06 Thứ tư tuần XII thường niên

Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu.

 Xem chi tiết »
21/06 Thứ ba tuần XII thường niên

Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!

 Xem chi tiết »
20/06 Thứ hai tuần XII thường niên

Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi?

 Xem chi tiết »
19/06 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh - Năm C

Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

 Xem chi tiết »
18/06 Thứ bảy tuần XI thường niên

Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

 Xem chi tiết »
17/06 Thứ sáu tuần XI thường niên

Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời.

 Xem chi tiết »
16/06 Thứ năm tuần XI thường niên

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang