Phụng vụ

24/07 - Thứ Sáu Tuần XVI - Mùa Thường Niên

22Kẻ thuộc hạng gieo vào bụi gai, là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng việc đời, lòng ham mê giầu sang, bóp nghẹt Lời khiến không sinh hoa kết quả được.

 Xem chi tiết »
七月二十四日: 常年期第十六周星期五

進堂詠: 天主,你是我的助佑;上主,你是我生命的保障。上主,我切願向你呈奉祭獻,我要讚頌你的聖名。(詠54:6,8)

 Xem chi tiết »
23/07 - Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên

16 Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy và phúc cho tai các con vì được nghe. 17 Quả thật, Thầy nói với các con: Nhiều tiên tri và nhiều người công chính đã mong thấy điều các con thấy mà không được thấy; mong nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe!

 Xem chi tiết »
七月二十三日: 常年期第十六周星期四

進堂詠: 天主,你是我的助佑;上主,你是我生命的保障。上主,我切願向你呈奉祭獻,我要讚頌你的聖名。(詠54:6,8)

 Xem chi tiết »
七月二十二日: 聖瑪利亞瑪達肋納(慶日)

聖女曾與其他門徒一同追隨基督,親見基督被釘身死。復活日清晨,復活的基督首先顯現給她(谷16:9;若20:11-18)。東西方教會都視她作為基督復活的首位見證人,及首位傳福音者。

 Xem chi tiết »
22/07 - Thứ Tư Tuần XVI - Mùa Thường Niên

4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên đá sỏi, chỗ không có nhiều đất, nó liền mọc lên, vì lớp đất không sâu; 6 nên khi mặt trời mọc lên, nó bị cháy nắng, và vì không đâm rễ sâu, nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa trái: hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi. 9 Ai có tai thì hãy nghe”.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang