Phụng vụ

27/07 - Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên

34 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nói những điều ấy với dân chúng. Người không nói điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói: “Ta sẽ mở miệng ra nói dụ ngôn, Ta sẽ loan báo những điều được giấu kín từ lúc tạo thành vũ trụ”.

 Xem chi tiết »
七月二十七日: 常年期第十七周星期一

進堂詠: 天主使孤苦的人有家可歸,他將力量和勇毅賜給他的子民。(詠68:7,36)

 Xem chi tiết »
26/07 - Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên

45 Nước Trời lại giống như người đi buôn, tìm kiếm ngọc quý. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông về bán mọi thứ ông có để mua viên ngọc ấy.

 Xem chi tiết »
七月二十六日: 常年期第十七主日

進堂詠: 天主時常居住在自己的聖所,給無依無靠的人,備妥房屋;他將力量和權能,賜給自己的子民。(參閱詠68:6-7,36)

 Xem chi tiết »
七月二十五日: 聖雅各伯(宗徒)(慶日)

聖雅各伯,傳統上稱大雅各伯,是載伯德的兒子,與弟弟若望原是加里肋亞海邊的漁夫,同被耶穌召為宗徒(瑪4:21-22;谷1:19-20;路5:1-11)。他們的母親曾請求主給她的兒子:雅各伯及若望,坐在主的左右,主卻回答說:「我的爵,你們固然要飲,但坐在右邊或左邊,不是我可以給的,而是我父給誰預備了,就給誰。」(瑪20:20-24;谷10:35-45)耶穌常帶同雅各伯、伯多祿和若望一起;他們目睹耶穌復活雅依洛的女兒(谷5:21-43;路8:40-56);耶穌榮顯聖容(瑪17:1-3;谷9:2-13;路9:28-36)和山園祈禱(瑪26:36-46;谷14:32-33)。聖人約於44年被黑落德殺害,是宗徒中首先殉道的(宗12:2)。相傳他在殉道前,曾到過西班牙傳教,故他在西班牙,備受敬禮。

 Xem chi tiết »
25/07 - Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên

30 Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến ngày mùa, ta sẽ bảo thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào kho lẫm cho ta”.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang