Phụng vụ

30/07 - Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên

“Nước Trời lại giống như lưới thả xuống biển, thu được mọi thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi và ngồi đó mà lựa cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.

 Xem chi tiết »
七月三十日: 常年期第十七周星期四

進堂詠: 天主使孤苦的人有家可歸,他將力量和勇毅賜給他的子民。(詠68:7,36)

 Xem chi tiết »
29/07 - Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên

44 Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng; người kia gặp thấy liền chôn vùi xuống, vui mừng trở về, bán tất cả những gì ông có mà mua thửa ruộng ấy.

 Xem chi tiết »
七月二十九日: 常年期第十七周星期三 - 聖瑪爾大(紀念)

聖瑪爾大是瑪利亞與拉匝祿的姐妹。當主在伯達尼作客時,她曾殷勤款待(路10:38-42;若12:1-2)。 當耶穌復活拉匝祿前,她表明了信仰。因她的轉求,主把她的弟弟起死回生(若11:21-27)。

 Xem chi tiết »
28/07 - Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: 41 Con Người sẽ sai các Thiên thần của Người đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác trong nước của Người, 42 rồi ném chúng vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai thì hãy nghe”.

 Xem chi tiết »
七月二十八日: 常年期第十七周星期二

進堂詠: 天主使孤苦的人有家可歸,他將力量和勇毅賜給他的子民。(詠68:7,36)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang