Phụng vụ

29/07 Thánh Nữ Mác-ta, Lễ nhớ

Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

 Xem chi tiết »
28/07 Thứ năm tuần XVII thường niên

Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.

 Xem chi tiết »
27/07 Thứ tư tuần XVII thường niên

Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.

 Xem chi tiết »
26/07 Thánh Gioakim và thánh Anna - Song thân Đức Ma-ri-a

Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy

 Xem chi tiết »
25/07 Thánh Gia-cô-bê Tông đồ

“Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?”

 Xem chi tiết »
24/07 Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C

Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang