Phụng vụ

03/08 Thứ tư tuần XVIII thường niên

“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”.

 Xem chi tiết »
02/08 Thứ ba tuần XVIII thường niên

Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”.

 Xem chi tiết »
Thánh PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD-Tông Đồ THÁNH THỂ (1811-1868)

Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Thể và Nữ Tỳ Thánh Thể. Ngày Kính Nhớ: 2/8

 Xem chi tiết »
Thánh Phêrô Favre (1506-1546)

Cánh tay nối dài của Thánh I-nhã (Lễ nhớ ngày 02 – 8)

 Xem chi tiết »
01/08 Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục. Lễ nhớ

Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

 Xem chi tiết »
31/07 Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C

‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.

 Xem chi tiết »
30/07 Thứ bảy tuần XVII thường niên

Vua sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang