Phụng vụ

08/10 Thứ bảy tuần XXVII thường niên

“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!”

 Xem chi tiết »
8 Oct Sat, 27th Week in Ordinary Time

Gal. 3:22-29 Ps. 104:2-3,4-5,6-7 Lk. 11:27-28 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
10月 8日 (六) 常年期第二十七週

迦拉達書 3:22-29 聖詠 l05[104]:2-3,4-5,6-7 路加福音 11:27-28

 Xem chi tiết »
十月八日

常年期第二十七周星期六

 Xem chi tiết »
07/10 Thứ sáu tuần XXVII thường niên

“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”.

 Xem chi tiết »
7 Oct Fri, 27th Week in Ordinary Time - Our Lady of the Rosary

Acts 1:12-14 (R. Ps.) Lk. 1:46-47,48-49,50-51,52-53,54-55 Lk. 1:26-38 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
10月 7日 (五) 玫瑰聖母

宗徒大事錄 1:12-14 (詠)路加福音 1:46-47,48-49,50-51,52-53,54-55 路加福音 1:26-38

 Xem chi tiết »
十月七日

常年期第二十七周星期五

 Xem chi tiết »
06/10 Thứ năm tuần XXVII thường niên

Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang