Phụng vụ

25 Apr Wed - St Mark, the Evangelist

1 Pt. 5:5-14 / Ps. 89(88):2-3,6-7,16-17 /Mk. 16:15-20 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
25/04 – Thánh Maccô - Tác giả sách Tin Mừng

"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt.

 Xem chi tiết »
24 Apr Tue - 4th Week of Easter

Acts 11:19-26 /Ps. 87(86):1-3,4-5,6-7 /Jn. 10:22-30 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
23 Apr Mon - 4th Week of Easter St George, martyr

Acts 11:1-18 /Ps. 42(41):2-3; 42:3,4 /Jn. 10:1-10 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
22 Apr Sun - 4th Sunday of Easter (B)

Acts 4:8-12 /Ps. 118(117):1,8-9,21-23,26,28-29 / 1 Jn. 3:1-2 / Jn. 10:11-18 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
24/04 – Thứ ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một.

 Xem chi tiết »
23/04 – Thứ hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

"Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

 Xem chi tiết »
22/04 – Chúa Nhật IV Phục Sinh B - Chúa Chiên Lành

Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang