Phụng vụ

18/11 – Chúa Nhật 32 Thường Niên B

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

 Xem chi tiết »
18/11 – Chúa Nhật 32 Thường Niên B - KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

 Xem chi tiết »
18 Nov Sun - 33rd Sunday in Ordinary Time (B)

Dan. 12:1-3 /Ps. 16(15):5,8,9-10,11 /Heb. 10:11-14,18 / Mk. 13:24-32 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
十一月十八日 - 常年期第三十三主日

進堂詠: 上主說:我所懷的計劃,是和平而不是災禍。你們呼求我,我必俯聽,從你們被擄的地方,再把你們領回。(耶29:11,12,14)

 Xem chi tiết »
17 Nov Sat - 32nd Week in Ordinary Time - St Elizabeth Of Hungary

Jn. 5-8 /Ps. 112(111):1-2,3-4,5-6 / Lk. 18:1-8 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
十一月十七日 - 常年期第三十二周星期六 - 聖依撒伯爾.匈牙利(紀念)

聖婦生於一二○七年,父為匈牙利王。十四歲時嫁給海門伯爵路易為妻,生有子女三人。聖婦專心默想天上事理,丈夫死後,立志度貧窮生活,建立病院,親為病人服務。一二三一年安逝於馬爾堡城。

 Xem chi tiết »
17/11 – Thứ Bảy tuần 32 Thường Niên B

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".

 Xem chi tiết »
16/11 – Thứ Sáu tuần 32 Thường Niên B

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. "Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang