Phụng vụ

04/07 - Thứ Bảy Tuần 13 Mùa Thường Niên

16 Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải thêm vào sẽ co lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da sẽ bị rách, rượu đổ ra, và bầu da bị hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và như vậy giữ được cả hai”.

 Xem chi tiết »
七月四日: 常年期第十三周星期六

進堂詠: 萬民,你們要鼓掌歡呼,歌頌上主。(詠47:2)

 Xem chi tiết »
Thánh TÔMA Tông Đồ

Thánh Thomas (Tôma) Tông Đồ hay cũng còn được gọi là là Đi-đy-mô, xuất thân từ một gia đình nghèo túng tại Galilea, Do-thái. Tuy nhiên, không ai biết về ngày tháng năm sinh của Ngài, cũng không ai biết Ngài đã sinh ra tại địa điểm cụ thể nào ở Galilea. Theo tương truyền,

 Xem chi tiết »
03/07 - THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ, lễ kính

Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

 Xem chi tiết »
02/07 - Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên

6 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

 Xem chi tiết »
七月二日: 常年期第十三周星期四

進堂詠: 萬民,你們要鼓掌歡呼,歌頌上主。(詠47:2)

 Xem chi tiết »
01/07 - Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng : “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao ?”

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang