Phụng vụ

24 Jun Sat - Nativity of St John the Baptist

Is. 49:1-6 /Ps. 139(138):1-3,13-14ab,14c-15;Acts 13:22-26/ Lk. 1:57-66,80 (Psalter proper)

 Xem chi tiết »
24/06 – Thứ bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Nhưng thiên thần nói với ông rằng: "Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men; sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
23 Jun Fri - MOST SACRED HEART OF JESUS

Deut. 7:6-11 /Ps. 103(102):1-2,3-4,6-7,8,10;1 Jn. 4:7-16 /Mt. 11:25-30 (Psalter proper)

 Xem chi tiết »
23/06 – Thứ sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy.

 Xem chi tiết »
22/06 – Thứ năm tuần 11 Thường Niên A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng

 Xem chi tiết »
21 Jun Wed - 11th Week in Ordinary Time - St Aloysius Gonzaga, Religious

2 Cor. 9:6-11 /Ps. 112(111):1-2,3-4,9 /Mt. 6:1-6,16-18 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
21/06 – Thứ tư. Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang