Phụng vụ

26/09 Thánh Cót-ma và thánh Ða-mi-a-nô, tử đạo

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

 Xem chi tiết »
9月26日 一 常年期第二十六週

約伯傳 1:6-22 聖詠 17[16]:1,2-3,6-7 路加福音 9:46-50

 Xem chi tiết »
九月二十六日

常年期第二十六周星期一

 Xem chi tiết »
25/09 Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C

‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ.

 Xem chi tiết »
25 Sep Sun, 26th Sunday in Odinary Time (C) - World Day of Migrants & Refugees

Am. 6:1a,4-7 Ps. 145:6c-7,8-9a,9bc-10 1 Tim. 6:11-16 Lk. 16:19-31 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
9月25日 日 常年期第二十六主日

亞毛斯先知書 6:1,4-7 聖詠 146[145]:7,8,9,10 弟茂德前書 6:11-16 路加福音 16:19-31

 Xem chi tiết »
24/09 Thứ bảy tuần XXV thường niên

“Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang