Phụng vụ

07/03 Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

19 Đức Giê-su đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” 20 Người Do-thái nói : “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

 Xem chi tiết »
06/03 Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’”

 Xem chi tiết »
05/03 Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’

 Xem chi tiết »
5 Mar Fri, 2nd Week of Lent

Gen. 37:3-4,12-13a,17b-28 / Ps. 104:16-17,18-19,20-21 / Mt. 21:33-43,45-46 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
三月五日, 四旬期第二周星期五

進堂詠, 上主,我投靠你,總不會受辱;求你救我脫免暗布的羅網,因為唯有你是我的避難所。(詠31:2,5)

 Xem chi tiết »
4 Mar Thu, 2nd Week of Lent

Jer. 17:5-10 / Ps. 1:1-2,3,4,6 / Lk. 16:19-31 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
04/03 Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

 Xem chi tiết »
三月四日, 四旬期第二周星期四

進堂詠, 天主,求你考驗我,明悉我的思慮;求你察看我是否走入歧途,求你引導我邁上永生的道路。(詠139:23-24)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang