Phụng vụ

24 May Wed - 6th Week of Easter

Acts 17:15,22-18:1 /Ps. 149(148):1-2,11-12,13,14 /Jn. 16:12-15 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
24/05 – Thứ tư tuần 6 Phục Sinh

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.

 Xem chi tiết »
23 May Tue - 6th Week of Easter

Acts 16:22-34 /Ps. 138(137):1-3,7-8 /Jn. 16:5-11 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
23/05 – Thứ ba tuần 6 Phục Sinh

Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".

 Xem chi tiết »
22/05 – Thứ hai tuần 6 Phục Sinh

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã.

 Xem chi tiết »
21 May Sun - 6th Sunday of Easter (A)

Acts 8:5-8,14-17 /Ps. 66(65):1-3,4-5,6-7,16,20 /1 Pt. 3:15-18 /Jn. 14:15-21 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
21/05 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con.

 Xem chi tiết »
20/05 – Thứ bảy tuần 5 Phục Sinh

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con.

 Xem chi tiết »
19 May Fri - 5th Week of Easter

Acts 15:22-31 /Ps. 57(56):8-9,10-12 /Jn. 15:12-17 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang