Phụng vụ

29 Jan Sun, 4th Sunday in Ordinary Time (A)

Zeph. 2:3; 3:12-13 Ps. 145:6c-7, 8-9a,9bc-10 1 Cor. 1:26-31; Mk. 5:1-12a (Ps. Wk. IV)

 Xem chi tiết »
1月29日 (日) 常年期第四主日

索福尼亞先知書 2:3;3:12-13 聖詠 146:7,8,9,10 格林多前書 1:26-31 瑪竇福音 5:1-12

 Xem chi tiết »
28/01 Lễ Thánh Toma Aquino, Tiến sĩ Hội thánh

Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

 Xem chi tiết »
28/01 Thứ bảy tuần III thường niên

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

 Xem chi tiết »
28 Jan Sat, 3rd Week in Ordinary Time - St Thomas Aquinas, priest and doctor

Heb. 11:1-2,8-19 (R. Ps). Lk. 1:69-70,71-72,73-75 Mk. 4:35-41 (Ps. Wk. III)

 Xem chi tiết »
1月28日 (六) 常年期第三週 聖多瑪斯‧阿奎納司鐸 (聖師)

希伯來書 11:1-2,8-19 (詠)路加福音 1:69-70,71-72,73-75 馬爾谷福音 4:35-41

 Xem chi tiết »
一月二十八日

常年期第三周星期六

 Xem chi tiết »
27/01 Thứ sáu tuần III thường niên

Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang