Phụng vụ

22 Nov Wed - 33rd Week in Ordinary Time

2 Mac. 7:1,20-31 / Ps. 17(16):1,5-6,8,15 /Lk. 19:11-28 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
23/11 – Thứ năm tuần 23 thường niên

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi....

 Xem chi tiết »
22/11 – Thứ tư tuần 23 thường niên

"Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta".

 Xem chi tiết »
21 Nov Tue - 33rd Week in Ordinary Time - Presentation of the BVM

Zec. 2:14-17 / (R. Ps). Lk. 1:46-47,48-49,50-51,52-53,54-55 /Mt. 12:46-50 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
20 Nov Mon - 33rd Week in Ordinary Time

1 Mac. 1:10-15,41-43,54-57,62-64 /Ps. 119(118):53,61,134,150,155,158 /Lk. 18:35-43 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang