Phục vụ

9/5/2012 10:43:54 PM
Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXII TN

Lc 4, 38-44: Chúa Giê-su chữa mẹ vợ ông Xi-mong

Lời Chúa:
38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa! " Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô. (c 38-41)

Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.

- Thứ nhất, bài học phục vụ:

Bài học phục vụ được hiểu qua 2 hạng người:

Một, Chúa Giê-su dùng quyền Thiên Chúa để chữa lành các thứ bệnh. Đó là một cách phục vụ.

Hai, bà cụ đền ơn bằng cách phục vụ sau khi lành bệnh: “Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài” (c 39). Đó cũng là một cách phục vụ.

- Thứ hai, giá trị của phục vụ:

Phục vụ đem lại niềm vui cho mình và cho người khác.
Phục vụ là sinh lời, chứ không chôn nén bạc.

Bài học: Hãy phục vụ mọi lúc, mọi nơi.

Sống đạo: Chăm sóc người bị bệnh Xi-đa (Sida)

Năm 1985, chính Đức Hồng Y Ô-khô-no (O'Connor) là người giúp chúng tôi mở trung tâm đầu tiên cho bệnh nhân Ét (AIDS) ở Nữu Ước. Nhu cầu đầu tiên phát sinh từ nhà tù Xinh Xinh (Sing Sing) và chúng tôi nhận những bệnh nhân đầu tiên từ đó. Thường họ được chở đến từ bệnh viện (St. Clare hay Bellevue hay Mount Sinai). Chúng tôi đến thăm họ, và rồi nếu thuận tiện, họ đến thăm chúng tôi. Họ thường là những người bị ruồng bỏ hay không thân nhân và có nhiều cay đắng trong tâm hồn. Đối đầu với giai đoạn cuối đời thì thật khó, bởi thế, chúng tôi từ từ tạo nên một tinh thần gia đình trong nhóm họ. Chúng tôi ăn uống với nhau, nói chuyện, cầu nguyện và vui đùa với nhau. Nhiều người xa cách với gia đình họ, nhưng sau khi ở với chúng tôi, và với ân sủng của Thiên Chúa, họ đã gần gũi với cha mẹ. Một số viết thư và một số khác điện thoại. Và khi chúng tôi phát triển, họ đã chăm sóc lẫn cho nhau. Đó là những gì tuyệt diệu để chứng kiến.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Ngài đến thế gian trong thân phận con người để phục vụ con người. Xin giúp chúng con hiểu giá trị của phục vụ là đem niềm vui và an ủi đến cho con người, để chúng con luôn hăng say phục vụ. Amen..


Lm. Mi Trầm

Lên đầu trang