Phục Sinh với Chúa

3/27/2016 8:29:18 AM

Mỗi lần mừng Chúa Phục Sinh

Lòng nghe dào dạt ''Diễm Tình Thiên Ân'':

Vì con, Thiên Chúa giáng trần!!!

Vì con, Ngài phải mang ''thân phận người''!!!

Vì con, Ngài bị nhạo cười!!!

Vì con, Ngài đổ Máu Tươi dọc đường!!!

Vì con, ở chốn Pháp Trường

Ngài yêu, gánh tội của dương thế này!!!

Vì con, Ngài bị dang tay

Tréo chân để ''kẻ hăng say giết mình''

Cúi đầu, cầm búa đóng đinh

Ngài trên ''Thập Giá Hy Sinh Đền Bù''!!!

Con quỳ lạy Chúa Giêsu

Phục Sinh đè bẹp ''ba thù hung hăng'':

Thế gian, xác thịt, Xa-tăng (Satan)

Giúp con thờ Chúa Vĩnh Hằng, Tối Cao!!!

''Phục Sinh với Chúa'' là Rao

Tin Mừng Cứu Độ cho bao nhiêu người!!!

Đức Quốc, Thứ Bảy Tuần Thánh, 26.3.2016

Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang