Phục em - Chọn sống Đức tin...

11/23/2020 6:34:30 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Em vào Nhà xứ hỏi:

 

- Con có đứa bạn Giáo xứ X, lấy chồng bên Lương, có phép đời và không có phép Đạo con có nên đi hay không ?

 

Em hỏi 'nên...' chứng tỏ ít nhiều Em biết quy định 'ăn cưới' với những hôn nhân không có phép Đạo, tức không có phép Chuẩn.

 

Phép Chuẩn theo Giáo luật dành cho Hôn nhân khác Đạo, Đạo ai lấy giữ. Tuy nhiên phía bên Lương dân phải cam kết tạo điều kiện để bên Đạo được tự do giữ Đạo- biểu lộ Đức Tin, đồng thời con cái theo bên Đạo...

 

Nếu không có Phép chuẩn, bất chấp lẽ Đạo... kể như gương xấu công khai, bởi vậy Dân Thánh tránh tham dự.

 

- Tôi nghĩ Bạn Trẻ đã biết rõ được hay không được... Khi vào Nhà xứ hỏi ‘nên không’, Bạn biết rõ câu trả lời... Hình như còn có vấn đề muốn nói nào nữa...?

 

- Bạn con (Cô dâu) bảo ăn tiệc nhà hàng không sao, bởi lễ cưới tổ chức hôm trước, tại nhà, không phải tiệc Lễ cưới.

 

- Không phải lễ cưới, nhưng là tiệc cưới, đúng không ?... Việc bạn cô dâu cố ý đánh lận ngôn ngữ, càng cho thấy sự thiếu nghiêm túc...

 

Kiểu đánh lận tinh vi hơn: Cũng có trường hợp tổ chức tiệc cưới nhà hàng, biết nhiều người bên Đạo không đi, tiếp tổ chức ăn tại nhà, lấy cớ ăn cơm gia đình. Bữa cơm ra vẻ gia đình này, nhưng thực chất đãi ăn cưới bù. Giả như gặp trường hợp đó, Bạn có nên đi không ?

 

- Vậy con không đi. Con nhờ chuyển tiền mừng thôi !

 

Bạn chọn lẽ Đạo, chọn sống Đức Tin mà vẫn 'hữu hào' tình bạn.

 

Tạ ơn Chúa !

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang