TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI - GIÁO HẠT PHÚ XUYÊN

18 giáo xứ 

Linh mục quản hạt: Giuse Vũ Ngọc Ruẫn

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Lên đầu trang