Phú Quý mười thương

5/8/2013 6:32:43 AM

Một thương Phú Quý hiền hoà,

Hai thương hải đảo nhà nhà đơn sơ.

Ba thương ngày tháng ước mơ,

Bốn thương bóng dáng nhà thờ vươn cao.

Năm thương lá gió lao xao,

Sáu thương nước biếc đường vào tương lai.

Bẩy thương bờ những ban mai,

Tám thương bến những chiều phai nắng vàng.

Chín thương sóng biển rộn ràng,

Mười thương bãi cát dịu dàng chờ ai?

Nhạc sĩ Thông Vi Vu

Lên đầu trang