Phỏng vấn cha Laurent - một ông Tây nói tiếng Việt

2/7/2020 9:36:34 AM
Cha Laurent, thuộc Hội thừa sai Paris (MEP), đang giúp chuẩn bị hồ sơ phong thánh theo đề nghị của HĐGM Việt Nam. Cha đang theo một khoá học tại Roma về việc chuẩn bị hồ sơ cho trong tiến trình phong thánh trong Giáo hội.

 

Vatican News Tiếng Việt đã mời cha đến phòng quay của Vatican News tại Roma để có một cuộc phỏng vấn.

 

ongtay.jpg

 

Văn Yên, SJ

(VaticanNews Tiếng Việt 06.02.2020)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang