Phỏng vấn cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân về trùng tu nhà thờ Đức Bà

10/2/2019 8:39:20 PM

 

Các câu hỏi phỏng vấn:

 

1. Xin cha cho biết về tiến trình và giai đoạn hiện tại của việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà.

 

2. Xin cha cho biết cảm nhận của cha khi phụ trách và theo dõi từng bước từ giai đoạn chuẩn bị cho đến nay?

 

3. Sau khi trùng tu thì cái gì được xem là được giữ lại nguyên mẫu, cái gì có thay đổi? Và độ bền của nó ra sao?

 

4. Kinh phí trùng tu rất lớn, và cha đã có nhiều kinh nghiệm về gây quỹ, cha cảm nhận thế nào trong việc gây quỹ lần này, từ đường hướng đến kết quả?

 

5. Có nhiều lối nhìn khác nhau trong việc trùng tu nhà thờ Đức Bà, cha muốn nói điều gì với giáo dân của mình, không chỉ với tư cách của một người chịu trách nhiệm dự án, mà còn với tư cách của một mục tử?

 

6. Có những tương quan thế nào về mặt chính quyền trong dự án này?

 

cha-Inhaxio_HoVanXuan.jpg

 

Văn Yên, SJ

(VaticanNews 01.10.2019)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang