PHÁT DIỆM

Thành lập:


Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa: Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi (Nhà thờ đá Phát Diệm)

Giám Mục:
 Giuse Nguyễn Năng
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục:

Địa giới: Ninh Bình và một phần tỉnh Hoà Bình

Website:
phatdiem.org

Giáo hạt:

-        Bạch Liên
-        Cách Tâm
-        Ninh Bình
-        Phát Diệm
-        Phúc Nhạc
-        Tôn Ðạo
-        Văn Hải
-        Vô Hốt
-        Ðồng Chưa
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Giuse Nguyễn Văn Yến

Lên đầu trang