PHAN THIẾT

Thành lập:

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:
Thánh Tâm Chúa Giêsu (Nhà thờ Lạc Đạo)

Giám Mục:
 
Giám mục Giám quản: Tôma Nguyễn Văn Trâm
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục:

Địa giới: Bình Thuận

Website:
gpphanthiet.com

Giáo hạt:

-        Bắc Tuy
-        Hàm Tân
-        Hàm Thuận Nam
-        Phan Thiết
-        Đức Tánh
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Giuse Vũ Duy Thống
-        Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

Lên đầu trang