Phải chăng Mẹ Maria vẫn phải nhận ơn cứu độ từ Chúa Giêsu?

10/14/2013 11:03:03 AM
I- Lời dẫn nhập: Có người quả quyết rằng Mẹ Maria VẪN PHẢI nhận ơn cứu độ từ Chúa Giêsu, lại còn trích dẫn Luca 1,46-47 để chứng minh Mẹ đã xác tín là Mẹ CŨNG được CỨU RỖI RÕ RÀNG. Lập luận như thế là lý do khiến tôi viết bài này.

II- Trinh Nữ nói ''Thiên Chúa CỨU ĐỘ tôi'' hay là ''Thiên Chúa Cứu Độ CỦA tôi''?

Các tiểu đoạn 46,47 bằng tiếng Anh trong trong Luke 1 như sau: ''My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior.''

Nơi bài (Các chữ ''Thiên Chúa Cứu Chuộc tôi'' mà Trinh Nữ Maria ngợi khen) tôi viết thế này: Trong nhiều bản tiếng Việt, trạng ngữ (adverb phrase) ''trong Thiên Chúa Cứu Chuộc tôi'' (KHÔNG có chữ CỦA cho dễ nghe) là cách dịch gọn các chữ ''in God MY Savior; en Dieu MON Sauveur; in Deo Salutari MEO''. Trinh Nữ Maria KHÔNG dùng ĐỘNG TỪ để nói như sau: ''trong Thiên Chúa ĐÃ CỨU CHUỘC tôi'' (in God Who HAS redeemed me), NHƯNG lại dùng DANH TỪ để TUNG HÔ: Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc-CỦA-chính-Trinh-Nữ bởi vì các chữ MY, MON, MEO là từ chỉ SỞ HỮU CHỦ vốn là Trinh Nữ đang CƯU MANG TRONG DẠ Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc là điều hoàn toàn KHÁC với việc MẶC ÁO cứu độ mà Isaya đã nói. Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc-CỦA-Trinh-Nữ, tức là GIÊSU-CỦA-Trinh-Nữ.

III- Đức khiêm nhường của Trinh Nữ

- Eva CŨ muốn BẰNG Chúa. Nhưng Eva MỚI thì ngược lại: Nghe Thiên Sứ kính chào mình là ''Hồng Ân'' (Gratia Plena! Pleine Grâce!) báo Tin Mừng, trấn an và giải thích lý do mình sẽ được cưu mang Giêsu là Đấng Thánh sẽ ngự trị trên Nhà Giacóp và Vương Quyền của Ngài sẽ vô tận, NHƯNG Trinh Nữ VẪN tự xưng là ''đầy tớ'' CỦA CHÚA trước khi nói lời XIN VÂNG!


- Dù đang LÀM Mẹ CỦA Chúa như lời Bà Êlidabét ''ứng khẩu'' chúc tụng nhờ Ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần: ''Em có phúc HƠN mọi người nữ CHO NÊN Trái CỦA LÒNG DẠ em CŨNG có phúc. Tôi là ai mà MẸ CỦA CHÚA tôi đến nhà tôi?'', Trinh Nữ VẪN tỏ ra QUÁ khiêm nhượng bèn ''ứng đối'', nhận mình THÊM LẦN NỮA là ''phận hèn tớ nữ CỦA CHÚA'', tức cũng là tôi tớ CỦA GIÊSU là ''Thiên-Chúa-Cứu-Rỗi'' đang NGỰ trong LÒNG Nàng.

Tóm lại, Thánh Danh ''Thiên-Chúa-Cứu-Rỗi-CỦA-tôi'' (Giêsu CỦA tôi) có nghĩa súc tích như sau:


a- Tin Mừng tiên khởi (Tân Sáng Thế) trong Khởi Nguyên 3,15 đã ứng nghiệm: Dòng giống của người nữ chính là Đấng HỒNG ÂN, nhất là ''Thiên-Chúa-Cứu-Rỗi-CỦA-Trinh-Nữ'' đang là Thai Nhi CỦA Nàng.

b- Các lời tiên tri về ''thiếu nữ Xion'' trong ''Dacaria 9,9; Xôphônia 3,14'' đã ''thành sự'' nơi Trinh Nữ là Mẹ CỦA ''Thiên-Chúa-Cứu-Rỗi''.

III- Phải chăng Mẹ Maria VẪN PHẢI nhận ơn cứu độ TỪ Chúa Giêsu?

Chương Trình Tân Sáng Thế TRẢI DÀI qua các Mầu Nhiệm ''Truyền Tin, Nhập Thể, Nhập Thế, Ba Mươi Năm (với Trinh Nữ), Ba Năm Rao Giảng, Phép Thánh Thể, Cuộc Thương Khó, Tử Nạn, Sự Phục Sinh'' của Chúa Giêsu và Lễ Thánh Thần hiện xuống cho Giáo Hội tiên khởi và cả hôm nay.


Bảo rằng ''Mẹ Maria VẪN PHẢI nhận ơn cứu độ TỪ Chúa Giêsu'' thì tôi SAI hoàn toàn bởi vì Mầu Nhiệm ''Truyền Tin, Nhập Thể nơi Cung Lòng Trinh Nữ, lời chúc tụng của Bà Êlidabét dành riêng cho Mẹ, lời Magnificat của Mẹ'' chẳng lẽ trở thành vô nghĩa? Nếu Mẹ PHẢI trông chờ sự Phục Sinh của Chúa Giêsu để ĐƯỢC Ơn Cứu Độ thì Tín Điều Mẹ VÔ NHIỄM cũng trở thành VÔ ÍCH.

IV- Hiến Chế Tín Lý ''Ánh Sáng Muôn Dân, số 56'' viết thế nào về Mẹ Maria?


Dựa vào Bản tiếng Latinh và Đức, tôi xin tạm dịch: Nhưng (Chúa) Cha CỦA lượng bao dung muốn rằng ''việc-chấp-thuận-của-người-mẹ-đã-được-tiền-định'' có trước việc (Lời) nhập thể, (Ngài) làm như thế bởi chưng một người nữ đã cộng tác với sự CHẾT thì cũng phải cần một người nữ CỘNG TÁC cho sự SỐNG... Thật vậy, như Thánh Irenaeus nói, chính Mẹ ''vâng phục nên đã trở thành DUYÊN CỚ của sự cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại." (Phần VII sẽ nói về ''Duyên Cớ''.)

V- Mẹ được tiền định như thế nào?

Bốn chữ ''Mẹ được tiền định'' (trong Lumen Gentium) đưa chúng ta trở về với TÂN SÁNG THẾ trong ''Khởi Nguyên 3,15'', tức là TIN MỪNG NGUYÊN THỦY: ''Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người nữ, giữa người và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi và ngươi cắn vào gót nó.''

VI- Trinh Nữ tuyên xưng ''Ý Nghĩa của Thánh Danh GIÊSU'' vào thời điểm nào?


Trinh Nữ nêu Thánh Danh ''Thiên-Chúa-Cứu-Rỗi-CỦA-TÔI'', tức CỦA Nàng, để ''ứng đối'' với cách nói của Bà Êlidabet: ''Mẹ-Chúa-CỦA-tôi...'' Mẹ giải nghĩa Thánh Danh Giêsu ba mươi ba năm TRƯỚC Biến Cố Phục Sinh, tức khi Chúa còn là Thai Nhi. Cho nên, bảo rằng ''Mẹ VẪN PHẢI nhận Ơn Cứu Độ từ Chúa Giêsu'' thì có nghĩa là Mẹ PHẢI CHỜ Chúa sống lại để nhận Ơn Cứu Độ. Hiểu như vậy thì trái với Tín Lý Mẹ Vô Nhiễm!

VII- Lumen Gentium trích lời Thánh Irenaeus phát biểu thế nào về Mẹ Maria?


Xin nêu lại ý Thánh nhân: ''Chính Mẹ vâng phục NÊN đã trở thành DUYÊN CỚ của sự cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại." (Bản tiếng Đức dùng chữ ''Ursache''; các Bản khác thì chữ ''cause'') nên tôi chọn nghĩa ''DUYÊN CỚ'' bởi vì ''Cái Nhân Duyên tốt lành được Chúa tiền định'' nơi Trinh Nữ là ĐIỀU KIỆN ''hỗ trợ'' cho ''Cái Nhân Chí Thánh'' thành ''Cái Quả''. Cái Nhân Chí Thánh chính là Tình Chúa vô bờ. Câu ngạn ngữ Latinh: ''Chẳng có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân TRƯỚC đó.'' (Nihil potest evenire sine causa antecedente.) có thể giúp làm sáng tỏ ''cái nhân đầu tiên'' (Căn Nguyên: cội gốc) của TỘI chính là Satan xúi Eva dụ dỗ chồng nên hai người trở thành nô lệ của Nó. Còn Trinh Nữ thì được ''CỨU TRƯỚC'' để trở thành Eva mới SẼ nói lời XIN VÂNG. Thánh Irenaeus ĐÂU có ý nói rằng Trinh Nữ ''được cứu rỗi'' sau khi Nàng vâng phục.


Có Mẹ-được-tiền-định thì Thiên Sứ mới nghe lời Ngài XIN VÂNG. Đành rằng Mẹ có tự do. Nhưng, nếu KHÔNG xin vâng thì Trinh Nữ Maria đã phạm tội tày trời là ''KHƯỚC TỪ THIÊN CHÚA'' và Chương Trình Tân Sáng Thế như Lời Chúa hứa (trong ''Địa Đàng'') mà Dân Ngài và chính Nàng mõi mòn đợi trông thành sự. Lời ''xin vâng'' trở thành Duyên Cớ cho Mẹ được ''cứu'' là vậy. Có Duyên Cớ ấy mới có Lời ''xin vâng'' của Mẹ. Lời ''xin vâng'' ấy góp phần vào việc CÓ ''Cái Quả: TRÁI CỦA LÒNG BÀ'' (Fructus ventris tui) là Chúa Giêsu gánh tội trần gian.


VIII- Lời kết


Loài người còn biết lắm CÁCH PHÒNG NGỪA nhiều thứ bệnh tật thì huống chi là Thiên Chúa Toàn Năng đã CHỌN Trinh Nữ để Nàng được làm Mẹ-CỦA-THIÊN-CHÚA-CỨU-RỖI. Tôi cứu con mình bằng cách nắm chặt tay nó để nó KHỎI té xuống hố. Vậy là nó ĐÂU có TÉ! '' Mẹ ''được cứu'' KHI Ngài CHƯA là Thai Nhi trong bụng Bà Anna!

Lạy Mẹ, con kính dâng Mẹ những bài Thánh Ca sau đây:


Linh hồn tôi tung hô Chúa - MAGNIFICAT - YouTube

Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Tâm Đoan - YouTube

LK Hát Về Đức Mẹ Maria Hay Nhất - NGUYEN ANH - YouTube


Đaminh Phan văn Phước

(Tháng Mân Côi Mẹ Chúa Trời, Chúa Nhật, 13.10.2013, kính nhớ Mẹ hiện ra tại Fatima.)

Lên đầu trang