ƠN CỨU ĐỘ LÀM CHO CON NGƯỜI TRỞ THÀNH MẸ THIÊN CHÚA

12/22/2012 10:12:17 PM
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - NĂM C

Mother-of-God.jpg 

Lời Chúa: Lc 1,39-45

39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
-----

Nền tảng ơn Chúa cứu độ ban cho loài người dựa trên Lời Chúa và các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. lễ Giáng Sinh là ngày Chúa Cha ban trọn ơn cứu độ cho loài người trong Con Một Người. Nội trong cuối tuần này, biến cố trọng đại ấy lại được thực hiện. Do đó Phụng vụ hôm nay nhấn mạnh và đề cao giá trị Giao ước mới và lễ tế mới của Tân ước, được Đức Maria diễn tả bằng chính đời sống của Mẹ.

I. ĐỨC MARIA LÀ HÒM BIA GHI GIAO ƯỚC MỚI.


Ta biết hai bia Giao ước cũ Thiên Chúa trao cho ông Môsê để ban lại cho dân đã bị mất tích vào thời lưu đày Babylon. Sau 40 năm lưu đày, dù đền thờ Giêrusalem được tái thiết lại, nhưng đền thờ thứ hai này chỉ là nơi cho dân đến cầu nguyện và dâng của lễ chiên cừu lên Thiên Chúa, chứ không còn là nhà cho Hòm Bia Thiên Chúa ngự như đền thờ do vua Salômôn xây trước đây !


Vì thế vào thời Tân ước, Lời Chúa được Thánh Thần ghi trên xương thịt và linh hồn của Đức Maria (x 2 Cr 3,3), nay được ban lại cho dân không phải như vua Đavid xưa đặt Hòm Bia trong cung điện của mình, mà “Bia Ma-ri-a” đặt tại nhà tư tế Dacarya. Tác giả Tin Mừng Luca quả quyết như vậy vì việc Đức Maria từ Nadareth đến nhà ông Dacarya ở Giuđa rất giống việc vua Đavid kiệu Hòm Bia về cung điện của ông ở Giuđa.

2 Sm 6

° Vua Đavid kiệu Khám Giao Ước lên miền núi Giuđêa. (c 2)

° Vua Đavid và toàn dân nhảy mừng trước Khám Giao Ước Chúa (c 5a).

° Vua Đavid và toàn dân lớn tiếng tung hô. (c 5b)

° Hòm Bia được rước vào nhà ông Ôbétêđom. (c 11)

° Hòm Bia đem phúc lành cho gia đình ông Ôbétêđom. (c 12)

° Hòm Bia ở lại nhà ông Ôbétêđom ba tháng, sau đó vua Đavid rước Hòm Bia lên Giêrusalem (c 12)

° Vua Đavid kêu lên : “Làm sao Khám của Chúa đến nhà tôi ?” (c 9)

° Vua Đavid chưa dám rước Hòm Bia về nhà.

° Vua Đavid gọi : Hòm Bia của Chúa tôi.

Lc 1.2

v Đức Maria mang thai Chúa Giêsu, Ngài đi lên miền Giuđêa. (c 39)

v Hài nhi trong bụng bà Êlysabeth nhảy mừng trước Mẹ Thiên Chúa. (c 41)

v Vợ chồng ông Dacarya, cả hài nhi đều reo vui. (c 42)

v Đức Maria được rước vào nhà ông Dacarya. (c. 40)

v Đức Maria đem phúc lành cho gia đình ông Dacarya. (c 40-44)

v Đức Maria ở nhà ông Dacarya ba tháng, sau đó Mẹ trở về quê, sáu tháng sau Mẹ mới đem Hài Nhi lên Giêrusalem (x Lc 1,56 ; 2,12)

v Bà Êlysabeth kêu lên : “Bởi đâu tôi được thế này là Mẹ Chúa đến nhà tôi !” (c 43)

v Bà Êlysabeth được Mẹ Thiên Chúa vào nhà.

v Bà Êlysabeth gọi : Mẹ của Chúa tôi.


Vậy điểm Giáo Lý thứ nhất ta phải thực hành hôm nay là siêng năng dự Lễ, khao khát được nghe Lời Chúa, để Hội Thánh là Mẹ đặt Lời Chúa vào tâm hồn ta (x 2Cr 3,3). Có thế ta mới giống Đức Maria là “Hòm Bia Thiên Chúa”, để ta ở đâu phúc lành Chúa xuống nơi đó như Hòm Bia Thiên Chúa đặt ở nhà ông Ôbétêđom.


Đặc biệt là lời bà Êlysabeth tung hô Đức Mẹ cũng chính là lời của ông Ôzia (tướng quân Do Thái) đã ca tụng bà Giuđích, sau khi bà đã dùng mỹ nhân kế giết được tướng của quân địch để giải phóng cho dân tộc đang lâm vào cảnh tuyệt vọng, trước sự dũng mãnh của quân địch đang vây hãm! (x sách Giuđích)


* Gd 13,18-19 : “Bà được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi người nữ trên mặt đất, và Thiên Chúa được chúc tụng.”


*Lc 1,42 : “Bà được chúc phúc hơn mọi người nữ (trên mặt đất) và Con lòng Bà được chúc tụng.”


Ta còn biết Đức Maria là khuôn mẫu của Hội Thánh Chúa Kitô, nhờ Lời Chúa mà Đức Maria sinh “CON ĐẤNG TỐI CAO” (x Lc 1,32) – Đức Kitô – là Đầu Hội Thánh ; thì Hội Thánh cũng nhờ Lời Chúa mà sinh “các con của Đấng Tối Cao” (x Lc 6,35) – các Ki-tô hữu – là chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế ngôn sứ Mikha nói : Vào thời “Đẻ” sẽ sinh con, cũng là thời chấm dứt nô lệ, Chúa sẽ nên lớn lao đến mút cùng mặt đất, vì Ngài chăn dắt chúng, cho chúng được an cư, bởi Ngài chính là sự bình an ! (x Mk 5,2-3 : Bài đọc I – bản dịch NTT).


II. ĐỨC MARIA KHAI MÀO CHO LỄ TẾ CỦA TÂN ƯỚC.


Ta hãy so sánh lễ tế của Cựu ước với lễ tế của Đức Maria :

CỰU ƯỚC

a- Đóng khung trong đền thờ phục vụ Thiên Chúa.

b- Dâng chiên bò, dâng vật gì ngoài con người.

c- Tư tế và của lễ khác nhau: Tư tế là người, của lễ là vật.

ĐỨC MARIA

 

a* Đến nhà ông Dacarya phục vụ người.

b* Mẹ dâng chính bản thân để phục vụ gia đình này.

c* Tư tế và của lễ là một: Tư tế và của lễ chính là Giêsu trong lòng Mẹ.


Như thế Đức Maria đã khai mào lễ tế mới của Tân Ước, đúng như lời thánh Phaolô đã nói về những kẻ được Chúa cứu độ, được đồng hiến tế với Đức Kitô : “
Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ tồn thiêu và lễ xá tội.… Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.” (Dt 10, 5-10 : Bài đọc II).

Thi hành ý Chúa để trở nên cùng một Hy Tế với Ngài, chính là đoán ý để phục vụ. Trong Tin Mừng hai lần ghi Mẹ Maria đoán ý để phục vụ : Trước nhất là phải đoán ý Thiên Chúa (Lc 2,3t), sau đó là đoán ý đồng loại cũng phải hợp ý Chúa (x Lc 1,33t), vì việc phục vụ phải đạt ý lời cầu nguyện : “Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ” (Tv 80/79,4 : Đáp ca). Và với lòng khiêm tốn như Mẹ Maria, ta thưa cùng Chúa : “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38 : Tung Hô Tin Mừng).


THUỘC LÒNG.


Chúa Giêsu khẳng định : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21).


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang