ƠN CHÚA GỌI

1/4/2013 8:09:30 AM
Ngày 4 tháng 1 - Mùa Giáng Sinh

Ga1_35-42.jpg 

Lời Chúa: Ga 1,35-42

35 Hôm ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39 Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. 40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói : “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô). 43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói : “Anh hãy theo tôi.” 44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô.


-----

Ơn Chúa gọi là ơn Thiên triệu, đã là người ai cũng phải được ơn này để tiếp tay với Chúa Giêsu triệu mời muôn dân về cùng tôn vinh Thiên Chúa. Dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay giúp ta xác tín về ơn Thiên triệu của mình :


- Ơn Chúa gọi để tái tạo con người nên hoàn hảo.

- Những việc phải làm để đáp lại ơn Chúa gọi.


I.
ƠN CHÚA GỌI ĐỂ TÁI TẠO CON NGƯỜI NÊN HOÀN HẢO.


Chương đầu tiên của Tin Mừng Gioan, ông muốn nhấn mạnh Ngôi Lời Thiên Chúa là Lời sáng tạo, hay Ngôi Lời nhập thể để thực hiện một tuần Sáng Thế Mới đưa vạn vật vào mục đích hiện hữu của nó, nhất là làm cho con người trở nên con Thiên Chúa mà tập họp vạn vật cùng tôn vinh Đấng sáng tạo dẫn dắt và bảo tồn muôn loài (x Rm 8,18t). Để làm nổi bật tuần Sáng Thế Mới này, ta hãy so sánh với tuần Sáng Thế nguyên thủy :

ü
Tác giả tuần Sáng Thế nguyên thủy, nhấn mạnh Chúa sáng tạo vạn vật trong sáu ngày chỉ bằng một điệp khúc : “Chúa phán..., tức khắc vạn vật xuất hiện rất tốt đẹp” (x St 1).

ü
Mở đầu tuần Sáng Thế Mới, thánh Gioan đã xác quyết : “Ngôi Lời đã trởthành xương thịt, làm người… không có Ngôi Lời chẳng có gì thành… do sự sung mãn của Ngài mà chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác…” (Ga 1,1-18)

Nếu so sánh St 1,1-31 với Ga 1,19-51, ta thấy tiến trình của cuộc sáng tạo do Lời như sau:

ò Ngày I : St 1,3-5 : Chúa tạo dựng ánh sáng F Ga 1,19-28 : Người ta thắc mắc về tính Thiên sai của ông Gioan Bt: “Ông có phải là Đấng Kitô? Hay ông là Êlya? Hoặc là một ngôn sứ ư?” Thì ông Gioan Bt đều chối không phải, và ông cho biết : “Đức Kitô đến sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài”. Sứmệnh của ông Gioan Bt, được Đức Giêsu ví như cây đèn cháy sáng (x Ga 5,35), nhưng vẫn thua xa Đức Giêsu là ánh sángMặt Trời Công Chính soi cho kẻ ngồi trong bóng tối sự chết (x Lc 1,78-79).


Vậy loài người được Chúa Giêsu là Mặt Trời Công Chính soi sáng dẫn dắt thoát bóng tối sự chết, vượt xa ánh sáng Chúa tạo dựng vào ngày thứ nhất, chỉ phá tan u minh.


ò
Ngày II : St 1, 6-8 : Chúa tạo dựng nước F Ga 1,29-34 : Lúc ông Gioan Bt làm phép rửa bằng nước cho Đức Giêsu, ông giới thiệu Ngài cho nhân loại : “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian, Ngài là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.


Vậy ai tin Ngôi Lời là Thiên Chúa, thì phải thể hiện qua việc lãnh Bí tích Thánh Tẩy bằng nước, để tâm hồn được thanh tẩy.Đó là mục đích Chúa đã dựng nên nước vào ngày thứ hai, vì chức năng của nước là thanh tẩy và phát sinh sự sống.


ò
Ngày III : St 1, 9-13 : Chúa dựng nên thảo mộc : sự sống bắt đầu xuất hiện F Ga 1,35-39: Tin Mừng : Hai môn đệ của ông Gioan Bt lưu lại với Đức Giêsu vào giờ thứ 10.


Giờ thứ 10
: Đức Giêsu tắt thở vào 3 giờ chiều (đối với người Do Thái là giờ thứ 9 – Mt 27,40), thì giờ thứ 10 theo Do Thái, là 4 giờ chiều, tim Ngài bị đâm thủng, nước và máu dốc ra hết. Đây là dòng suối cứu độ (x Ed 47 ; Ga 19,31-37). Ai tin nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất (x Cv 4,12), khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy, người ấy như ngành nho dại tháp vào cây nho thật là Chúa Giêsu, để có một đời sống Thần linh trong Chúa Giêsu (x Ga 15), hơn hẳn sự sống nơi thảo mộc.

Vậy ai lưu lại trong Chúa Giêsu Thánh Thể, người ấy như hai môn đệ của ông Gioan Bt lưu lại với Đức Giêsu vào giờ thứ 10. Người nào sống chân lý này, sẽ không còn sống như loài thảo mộc Chúa đã dựng nên vào ngày thứ ba, vì họ đã trởnên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống với Thiên Chúa(x Dt 2,11.14 ; Ga 6,557).


ò
Ngày IV: St 1, 14-19 : Thiên Chúa dựng nên tinh tú để soi sáng, người Do Thái hiểu tinh tú là các thần minh F Ga 1,40-42 : Tin Mừng : Ông Anrê dẫn em mình là ông Simôn đến gặp Đức Giêsu, được Ngài đổi tên Simôn thành Kêpha, nghĩa là Đức Giêsu muốn cho ông Simôn được thông dự vào bản tính của Ngài, vì Ngài là “Mặt Trời Công Chính soi sáng cho những kẻ đang ngồi trong bóng tối sự chết hướng dẫn họ vào đường nẻo bình an” (Lc 1,78-79), Ngài còn là Đá góc tường, bịngười ta thải loại (x Mt 21,42), sau này ông Phêrô hiểu lý do Đức Giêsu đổi tên mình, nên ông nói với các tín hữu : “Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đãđược Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em nhưnhững viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời Kinh Thánh chép : Này đây Ta đặt tại Xion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường : kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng” (1Pr 2,4-6).Người như thế mới làm tròn sứ mệnh thủ lãnh soi sáng dẫn dắt đồng loại đến với Chúa Giêsu.


Vậy ai được Chúa Giêsu ở cùng nhờ sống Bí tích Khai Tâm, người ấy mới thực sự được thông hiệp với Chúa Giêsu, nhất là nhờcó trái tim đón nhận Lời Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối (x Tv 119/118,105),được Chúa Giêsu xác nhận : “
Họ là thần”(Ga 10,34), nghĩa là được đồng danh với Thiên Chúa, thì quả thật người ấy trổi vượt hơn tinh tú Chúa đã dựng nên vào ngày thứ tư, mà dân ngoại tin tưởng đó là thần.


ò
Ngày V : St 1,20-23 : Thiên Chúa dựng nên động vậtF Ga 1,43-44 : Đức Giêsu bảo ông Philíp : “Hãy theo Ta”. Chỉ có động vật mới di chuyển, và riêng chỉ có con người mới ý thức ơn gọi di chuyển đi theo Chúa Giêsu.

Vậy ai đáp lại lời Đức Giêsu gọi “hãy theo Ta”, thì quả thật người ấy từ kiếp thú vật (x Gv 3,18-19), được trở nên người giống Chúa Giêsu (x 1Ga 3,2), phẩm giá trổi vượt hơn động vật Chúa đã dựng nên vào ngày thứ năm, chúng chỉ di chuyển đi kiếm mồi.


ò
Ngày VI : St 1, 26-31 : Thiên Chúa dựng nên người là vợ chồng ông Ađam và bà Evà, và trao cho họ quyền làm chủ vạn vật FGa 1,45-51 : Đức Giêsu biết ông Nathanael khi ông “còn ngồi dưới gốc cây vả,” đây là người say mê sách Luật và dạy người khác, nhất là sau đó ông đến với Đức Giêsu, được Ngài lên tiếng khen : “Đây là người Israel không có gì gian dối!”Và Ngài muốn “cưới” lấy những ngườinhư thế, nên Ngài mới nói : “Các ngươi đã thấy các thiên thần lên xuống trên Con Người” (x Ga 1,45-51). Ở đây Đức Giêsu ví Ngài như ông Giacóp đi tìm cô nàng vừa ý để kết duyên, trênđường đi ông lấy cục đá gối đầu nằm ngủ, trong giấc chiêm bao “Đức Chúa đứng bên trên thang mà phán : “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của I-xa-ác. Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất ; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này Ta ở với ngươi ; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi chođến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi.” (St 28,13-15).

Tình yêu cao cả tuyệt vời nhất Chúa chỉdành cho con người trong mối tình phu thê. Nhưng Chúa Giêsu chỉ “cưới” lấy những ai có tâm hồn nghe Lời Chúa và loan báo cho đồng loại, rồi cùng động viên nhau đến kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì được tha hết mọi tội lỗi, như Đức Giêsu nói với ông Nathanael, khi ông đến với Ngài : “Đây là người Israel, nơi ông không có gì gian dối!” Mối tình này vượt xa vợ chồng Adam, Eva được Chúa dựng nên vào ngày thứ sáu, họ đã bất trung với Chúa, đắm chìm trong tội lỗi!

II. NGƯỜI KITÔ HỮU PHẢI ĐÁP LẠI ƠN CHÚA GỌI.

Không có cách nào người Kitô hữu đáp lại ơn Thiên triệu bằng việc hiệp dâng Thánh Lễ.Bởi vì chỉ qua Phụng Vụ của Hội Thánh ta mới được trực tiếp nghe Lời Chúa Giêsu, đúng như lời tác giả thư Do Thái nói : “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2 : Tung Hô Tin Mừng).


Thực vậy, hình ảnh ông Anrê lưu lại với Chúa Giêsu vào giờ thứ 10,giờ Đức Giêsu hiến tế trên thập giá, thì ông mới nhận ra Ngài là Cứu Chúa của mình.

Bất cứ ai đã thuộc về Đức Kitô, thì phải sống công chính như Tông Đồ Gioan đã nói với các tín hữu : “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giêsu là Đấng Công Chính. Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện,là để phá huỷ công việc của ma quỷ. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội,vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong ngườiấy, và người ấy không thể phạm tội, vì đã được Thiên Chúa sinh ra” (1Ga 3,7-9 : Bài đọc).


Người Kitô hữu đã được sinh ra bởi Thiên Chúa, vì có mầm sống Thiên Chúa ở trong họ, thì họ không thể phạm tội”. Chính vì thế mà giáo lý của Hội Thánh dạy : “Việc rước Lễgiúp ta xa lánh tội lỗi. Chúng ta rước lấy Mình Chúa Kitô “đã phó nộp vì chúng ta”,và Máu “đã đổ ra cho mọi người được tha tội. Vì thế Bí tích Thánh Thể không thể kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, nếu không thanh tẩy chúng ta khỏi tội đã phạm và giúp chúng ta xa lánh tội lỗi” (x GL Roma số 1393). Chỉ có những người được Chúa thương cứu độ như thế mới cất lời tuyên xưng Đức Tin : “Toàn cõi đất này đã xem thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (Tv 98/97,3cd : Đáp ca).


THUỘC LÒNG

Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội,vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội, vì đã được Thiên Chúa sinh ra (1Ga 3,9). 


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang