ÔM CHOÀNG SAU NGÀN NĂM

2/14/2016 11:48:30 AM

Đây Havana, Cuba - Đảo Quốc,

Một Địa danh, Lịch sử sẽ mãi ghi.

Chúa Thánh Linh soi dẫn mỗi bước đi,

Bớt những phân ly, tới gần hiệp nhất.

CÔNG GIÁO - CHÍNH THỐNG ngàn năm cách biệt.

Với bao nỗ lực giảm bớt tị hiềm.

Thật là khó khăn mỗi bước nhích thêm.

Bởi những nhận thức, lập trường, rào cản.

Nhiều Đức Giáo Hoàng đã từng mong muốn.

Các Vị gần đây tâm huyết đợi trông.

Mà cuộc gặp Thượng đỉnh chưa thành công.

Trong niềm khắc khoải tưởng chừng vô vọng !

12 tháng 2, phút giây tươi sáng :

GIÁO HOÀNG FRANCIS - THƯỢNG PHỤ KIRILL,

Từ 2 cửa, đi vào ở 2 bên

Ôm choàng lấy nhau - Tuyên Ngôn Lịch Sử.

Mới là khởi đầu chặng đường gian khó.

Nhưng như Rạng Đông báo hiệu Bình Minh,

Mong 2 Giáo Hội kiên nhẫn, hi sinh,

Để tường ngăn cách ngàn năm tiêu biến.

Chúa Jesus dâng Chúa Cha lời nguyện :

"XIN CHO CHÚNG NÊN MỘT !" - Thật lâm ly !

Còn vang vọng từ trong bữa Tiệc ly.

Sớm thành hiện thực để mà làm chứng

Lên đầu trang