Ở lại và tuyên xưng

9/24/2021 5:11:54 PM
Trong kinh doanh, nếu chúng ta muốn quảng bá hay tiêu thụ một mặt hàng nào đó đến khách hàng, thiết nghĩ, việc đầu tiên cần làm đó là tìm hiểu và nắm chắc về thông tin sản phẩm.

Lc9_18-22.jpg

Bởi, đó là lẽ thiết yếu để chúng ta cung cấp mọi thông tin hữu ích và công dụng của sản phẩm khi tư vấn cho khách hàng, từ đó họ sẽ tin tưởng và ưa chuộng sản phẩm.  Quả vậy, ngay trong bài Tin mừng hôm nay, chính Chúa Giê-su đã có bài kiểm tra về căn tính của Ngài dưới nhãn quan các môn đệ sau thời gian họ được ở lại với Người: “Dân chúng nói Thầy là ai ?”, “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”. (x. Lc 9, 18-22)

Về câu hỏi thứ nhất, các môn đệ đã trả lời với Chúa Giêsu rằng: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.”(c. 19) Với câu trả lời này, chứng tỏ con người đang dần nhận ra dung mạo và căn tính của Chúa Giê-su qua cung cách sống của Ngài nơi nhân thế. Tuy nhiên, việc nhận ra được Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a mà nhân loại đang chờ đợi, có lẽ họ cần thời gian ở lại trong Người và trong bầu khí cầu nguyện để nhận ra khuôn mặt của của thương xót Chúa đang ở ngay giữa họ. Bên cạnh đó, ngày hôm nay mỗi người Ki-tô hữu cũng giúp nhiều người trả lời được câu hỏi này bằng đời sống thường ngày của mình. Qua đời sống bác ái, yêu thương và sẻ chia mỗi người tức khắc sẽ nhận ra được hình ảnh của Thiên Chúa đang cư ngụ nơi con người của chúng ta. Chính Chúa Giê-su cũng đã khẳng định rằng: “Người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ ở điểm này, đó là, anh em yêu thương nhau”(Ga 13, 35). Bởi, yêu thương đó là căn tính của Chúa Giê-su.

Sang câu hỏi thứ hai, ông Phêrô đã đại diện các môn đệ mà trả lời rằng: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.”(c. 20) Quả thế, qua việc cầu nguyện và ở lại với Chúa Giêsu, chính các tông đồ đã khám phá ra dung mạo của một vị Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, có thể, dưới cái nhìn của các môn đệ, Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a đầy uy quyền nơi trần gian và sẽ giúp họ giải thoát ách thống trị của đế quốc Rô-ma. Chính Chúa Giê-su đã xóa tan đi những suy nghĩ đó nơi các môn đệ, qua việc vén màn về cuộc thương khó mà Người sắp phải ngang qua: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”(c. 22) Với sự tiên báo của Chúa Giê-su, có lẽ, nhiều người đã bỏ theo chân Ngài vì họ hy vọng vào một Mê-si-a sẽ giúp họ có uy thế nơi trần gian, chứ không phải một Mê-si-a đau khổ và bị đóng đinh.

Thật vậy, con đường theo Chúa không phải là con đường tơ lụa, con đường bằng phẳng hay con đường không có gai nhọn, nhưng con đường theo Chúa đó là con đường khiêm hạ, con đường từ bỏ, và con đường của sự vâng phục. Chúa Giê-su cũng đã nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”(Lc 9, 58). Điều này, minh định rằng con đường theo Chúa sẽ có những khó khăn, thử thách và chông gai, nhưng chính lúc vượt qua được những rào cản đó chúng ta mới cảm nếm được giá trị của sự hạnh phúc, như chính Chúa Giê-su đã kinh qua cái chết để được phục sinh vinh hiển.

Ngày hôm nay, tiếng Chúa vẫn luôn vang vọng trong tâm thức của chúng ta rằng: “Còn con, con bảo Thầy là ai ?”. Ước mong rằng, mỗi người chúng ta luôn biết chuẩn bị cho mình câu trả lời về căn tính của Chúa Giê-su, nhưng để trả lời được việc đầu tiên cần làm đó là ở lại và cầu nguyện. Cũng vậy, qua việc khám phá được căn tính của Chúa Giê-su chúng ta cũng can đảm ra đi và giới thiệu cho những người chưa nhận biết Ngài, để khi Ngài hỏi: “Dân chúng nói Thầy là ai ?”, chúng ta cũng thưa với Người rằng: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Amen!

Mọn Hèn

Lên đầu trang