Nữ Hoàng Thiên Quốc

12/29/2011 9:31:29 PM

Tấu lạy Bà, Trinh Nữ đầy ơn phúc !

Vạn hào quang trên khắp chốn cửu trùng.

Bà vượt trên chín phẩm hàng thiên sứ,

Giữa triều thần, giữa chư vị tôi trung.

 

Ơi, sáng lạng hơn muôn vàn tinh tú !

Ơi, diễm lệ hơn ánh nguyệt mùa thu !

Ơi, rực rỡ hơn vầng hồng cõi tạm !

Sạch tội truyền chẳng vướng một bợn nhơ.

 

Ngàn đầu khấu, gối uốn phục bái Người,

Kêu lên rằng : “ Trinh Nữ tuyệt xinh tươi !”

Nơi Thiên Quốc, thương đoàn con dưới thế,

Chốn khách đày, bao lỗi tội hổ ngươi.

 

Mẹ Rất Thánh, Mẹ Chúa Con Chí Thánh !

Con khấn xin với cả tấm lòng thành.

Xin trợ giúp, che chở đời con mãi,

Đường trung trinh, đi những bước trọn lành.

 

Mẹ tình thương, ôi lạy Mẹ yêu dấu !

Dẫu ngày dài hay những lúc đêm thâu,

Miệng thì thầm, con hằng kêu tên Mẹ.

Cả bây giờ và cho đến mai sau.

 

Thiên Đô

Lên đầu trang