Nô lệ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ

6/9/2013 3:15:40 PM
Sau lễ Thánh Tâm (Chúa Giêsu) là lễ Mẫu Tâm, tức là Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, ngày xưa quen gọi là Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Một điều vô cùng lô-gích. Có Tim Con thì phải có Tim Mẹ, như hình với bóng, Mẹ Con không thể rời nhau. Tim Con nát thì Tim Mẹ đau, Tim Con bị đâm thủng thì Tim Mẹ cũng bị rạch nát!

Nô lệ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ (Slaves of Immaculate Heart of Mary) là dòng tu cho cả nam và nữ tận hiến làm Thập tự quân: rao giảng và bảo vệ giáo lý Công giáo, đồng thời làm cho nước Mỹ trở về Công giáo thật. Ngoài các tu sĩ, Hội dòng còn có Dòng Ba dành cho giáo dân.

 

Các tu sĩ sống ở các tu viện tại Trung tâm Thánh Biển Đức ở Richmond, New Hampshire.

 

Thập tự quân do LM Leonard Feeney khởi xướng, cố gắng đấu tranh giải phóng giáo lý Công giáo mà ngài thấy là trở ngại lớn để làm cho nước Mỹ trở lại. Chọn từ “Thập Tự Quân” (Crusade) để diễn tả nhiệm vụ của chúng ta không rủi ro. “Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê?” (G 7:1). Thánh Phaolô nhắc chúng ta tự trang bị vũ khí tâm linh để chiến đấu với kẻ thù của linh hồn (x. Ep 6:11-17). Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi chiến đấu với thế gian, xác thịt và ma quỷ. Có ba phương pháp: thánh hóa bản thân, giáo dục, và làm việc tông đồ.

 

Đối với các tu sĩ, việc thánh hóa bản thân nhờ đời sống cầu nguyện, tận hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria (Marian Total Consecration), sống các lời khấn và các nhân đức đời tu. Các thành viên Dòng Ba tận hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria, và kết hiệp với dòng bằng các lời khấn đơn giản.

 

Có vài cách giáo dục. Một là Viện Thánh Augustinô (Saint Augustine Institute), một chương trình tiếp tục giáo dục Công giáo nhằm hình thành các tông đồ làm việc để nước Mỹ trở lại. Hai là điều hành các trường tiểu học và trung học (như trường Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ ở Richmond, New Hampshire). Con người phải là bể chứa trước khi có thể là ống nước. Vì vậy, việc thúc đẩy học hỏi đức tin là cách phát triển lòng đạo đức.

 

Việc tông đồ của các tu sĩ là xuất bản sách báo theo từng quý, đến với từng người trên đường đời và đến từng nhà để mở rộng niềm tin tôn giáo bằng cách tặng sách báo. Một cách khác rất quan trọng là việc nuôi dưỡng đời sống cộng đoàn Công giáo. Tại Trung tâm Thánh Biển Đức ở Richmond, các nam nữ tu sĩ hoạt động cùng với các thành viên Dòng Ba và các tín hữu khác xây dựng và duy trì một nền văn hóa Công giáo hưng thịnh. Cộng đoàn cung cấp cả môi trường lợi ích cho đời sống gia đình và hoạt động truyền giáo để hoán đổi con người.

 

Chúng ta không chỉ “ký gởi” (tận hiến) cho Tài khoản Đức tin (Deposit of Faith) một cách trọn vẹn và tận hiến vì luân lý Công giáo lành mạnh, mà còn tận hiến cho tài sản phụng vụ của giáo hội theo truyền thống Công giáo Rôma và các bí tích.

Vì Máu Thánh Chúa Giêsu và vì Nước Mắt Đức Mẹ, xin thương xót và cứu độ các linh hồn, chúng con và toàn thế giới. Amen.

           

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Catholicism.org)

Lên đầu trang