NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ!

12/15/2012 6:02:25 PM
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - NĂM C

Lk3_10-18.jpg 

Lời Chúa: Lc 3,10-18

Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, 10 họ hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây? "11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? "13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh."14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? " Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."

15
Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.


-----


Chúa nhật “mầu hồng” (Linh mục mặc áo hồng và bàn thờ có trưng hoa), Giáo Hội mượn lời thánh Phao-lô nhắc đi nhắc lại hai lần : “Hãy vui lên!” (x Pl 4,4) Hai lần vui mừng đó cụ thể là :

Ä Niềm vui con người thực hiện cho nhau.

Ä Niềm vui Con Thiên Chúa thực hiện cho kẻ tin Ngài.

I. NIỀM VUI CON NGƯỜI THỰC HIỆN CHO NHAU (x Lc 3,10-14).


Cụ thể như ông Gioan trả lời cho câu hỏi người ta đặt ra : “Chúng tôi phải làm gì?”

1- Hãy chia sẻ của cải vật chất. Chia sẻ đây không phải là “bố thí” cho kẻ khó, nhưng chia sẻ với ý thức trọng quyền lợi mọi người như quyền lợi bản thân, vì của cải Chúa dựng nên cho mọi người được hưởng dùng đồng đều. Bởi thế ông Gio-an nói : “Ai có hai áo hãy chia cho người không có”(x Lc 3,10-11).


2- Đừng bóc lột ai,
cụ thể việc thu thuế của dân là để phục vụ nhu cầu công ích xã hội. Do đó khôngđược thu thuế quá mức đã ấn định để thủ lợi cá nhân. Nói cách khác, không dùng mánh lới, không lạm dụng quyền để bóc lột sức lao động, cướp phần ăn của người khác ! (x Lc 3,13)


3- Đừng ức hiếp ai.
Điển hình những người làm binh nghiệp, đừng cậy vào vũ khí mà quấy nhiễu người khác, không đúng với chức năng của mình là gìn giữ và bảo vệ an ninh trật tự xã hội (x Lc 3,14a).

4- Nên thánh ngay trong địa vị, hoàn cảnh của mình, như lời ông Gio-an nói : “Hãy bằng lòng với đồng lương của mình”(x Lc 3,14b).

Như vậy ông Gio-an kêu gọi cảngười có đạo (dân Do-Thái), cả người tội lỗi (thu thuế), và cả dân ngoại (các chú lính Ro-ma). Nói chung, những ai muốn được Chúa cứu độ, không cần phải thay đổi nghề nghiệp, không cần thay đổi địa vị, mà ngay trong hoàn cảnh đang sống, hãy sống công bằng và biết chia sẻ. Cụ thể như gương sống của giáo đoàn Phi-líp đã được thánh Tông Đồ khen và nhắc nhở thêm : “Làm sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi” (Pl 4,5)

II. NIỀM VUI CON THIÊN CHÚA THỰC HIỆN CHO KẺ TIN.

Ơn cứu độ vào thời Tân Ước, ông Luca đã ghi lại tám lần HÔM NAY nói về ơn cứu độ Chúa Giêsu thực hiện :

1. Hôm nay Đấng Cứu Thế sinh ra (x Lc 2,11).

2. Hôm nay Cha sinh ra Con (x Lc 3,22).

3. Hôm nay ứng nghiệm điều tai các ngươi vừa nghe (x Lc 4,21).

4. Hôm nay chúng ta được thấy điều kỳ lạ: Con Người có quyền tha tội (x Lc 5,26).

5. Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất (x Lc 13,32).

6. Hôm nay tôi phải lưu lại nhà ông Giakêu (x Lc 19,5).

7. Hôm nay nhà này được ơn cứu độ (x Lc 19,9).

8. Hôm nay anh ở trên Thiên Đàng với tôi (x Lc 23,43).

Như thế, thời Cựu Ước, Chúa đã tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày, ngày thứ 7 Ngài nghỉ ngơi (x St 1). Đó là dấu chỉ trong thời Tân Ước, vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Đức Giêsu được nghỉ ngơi (an táng trong mộ), và Ngày Thứ Tám, Ngài sống lại, thì 8 lần “Hôm Nay” trong đời Đức Giêsu, Ngài lấy cả sự ác làm hoàn tất việc tạo dựng mà Chúa Cha đã khởi sự. Cụ thể Ngài đưa anh trộm lành dâng lên Chúa Cha để tôn vinh Người.

(Dĩ nhiên ta phải trừ ra hai lần ông Luca dùng từ HÔM NAY, không được kể vào tám lần ơn Chúa ban như trên, vì người Do Thái từ chối Đức Giêsu (x Lc 19,42), và cả ông Phêrô cũng chối Thầy (x Lc 22,34).


Những ơn Chúa cho chúng ta hôm nay chính là “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Is 61,1 : Tung Hô Tin Mừng), nên tôi nói với dân Chúa : “dân Sion, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại’ (Is 12,6 : Đáp ca).

Dân Chúa reo hò mừng rỡ vì được tham dự vào mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu (bởi lẽ số 8 chỉ về ngày thứ tám, ngày thứ nhất trong tuần, Chúa từ cõi chết sống lại). Niềm tin này được khởi sự từ khi ta lãnh nhận Phép Rửa bằng THÁNH THẦN và bằng LỬA do Đức Kitô thực hiện. Phép rửa này do Thánh Thần được Đức Kitô về trời cử đến để bắt đầu thực hiện trong ngày lễ Ngũ Tuần cho cộng đoàn tiên khởi đang hội họp nhau cầu nguyện với Đức Maria, tiếp đến cho 3.000 người tuốn đến nghe các Tông Đồ giảng dạy (x Cv 1,13-14 ; 2,1-41).

õ RỬA BẰNG THÁNH THẦN, BẰNG LỬA LÀ GÌ ?


*Rửa bằng Thánh Thần là được thanh tẩy, được sinh lại bởi Lời Chúa, vì Thánh Thần chính là Lời Đức Kitô (x Ga 6,63), và người ta được rửa sạch tội không phải chỉ do nước mà còn bởi Lời Chúa (x Ga 15,3). Chính vì thế mà thánh Giacôbê nói : “Chúa đã sinh chúng ta bằng Lời sự thật, để chúng ta trở nên của lễ đầu mùa dâng tiến Chúa”(Gc 1,18 – bản dịch NTT).

* Rửa bằng lửa, vì lửa cũng chính là Lời Chúa (x Gr 5,14), nhấn mạnh đặc tính của Lời là tẩy uế và là dấu của sự sống. Sự thanh tẩy này có giá trị tuyệt tích nhờ sức mạnh của Lời. Vì tẩy uế bằng nước chỉ là thanh tẩy bên ngoài, và khó mất đi mùi xú uế ; còn tác dụng của lửa làm sạch cả trong lẫn ngoài.


Ví dụ : dùng nước để tẩy một xác chết thối rữa thì không sạch bằng chỉ cho một mồi lửa, vừa dễ làm, vừa vệ sinh sạch sẽ !

Mặt khác, sự tẩy uế này không nhằm chỉ để tiêu diệt điều xấu mà còn ban sự sống mới, vì Thánh Thần (Thần Khí) làm cho ta sống (x Ga 6,63a), và ta được trở nên Hiền thê của Đức Ki-tô. Niềm vui này ngôn sứ Xô-phô-ni-a đã nói : “Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi” (Xp 3,17 : Bài đọc I). Do đó, thánh Phao-lô sau khi rửa tội cho các tín hữu Cô-rin-tô, ngài nói : “Tôi đã đính hôn anh em với Đức Ki-tô”(2Cr 11,2). Điều này ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã tiên báo trong chương 16 như sau :

Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi giẫy giụa trong máu. Thấy ngươi mình đầy máu me, Ta đã phán với ngươi: "Cứ việc sống! " Ta làm cho ngươi nẩy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nẩy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng, không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi. Này ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của Ta phủ lên để che thân thể loã lồ của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng - và ngươi thuộc về Ta. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi xức dầu thơm cho ngươi. Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn vải gai mịn và khoác toàn tơ lụa. Ta đã lấy đồ trang sức tô điểm cho ngươi: đeo xuyến vào tay, đeo kiềng vào cổ. Ta đã lấy khuyên xỏ vào mũi ngươi,đeo hoa tai cho ngươi và lấy triều thiên rực rỡ đội lên đầu ngươi.Đ ồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục của ngươi là vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu.Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi; nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của Ta chiếu toả trên ngươi.”


Vì người được Chúa cứu độ là Hiền thê của Đức Kitô nên “Chàng” ra sức bảo vệ “Nàng”. Như lời sấm của ngôn sứ Xô-phô-ni-a : “
Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giêrusalem: "Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời" (Xp 3,14-16 : Bài đọc I).


Như chúng ta biết để biểu lộ lòng Chúa xót thương loài người, Kinh Thánh dùng các tương quan của con người :

· Chủ- Tớ (x Lc 17,7t)

· Cha Mẹ - Con cái (x Is 49,15).

· Bạn (x Ga 15,14).

· Phu– Thê (x 2Cr 11,2) : Cùng mang một trách nhiệm, cùng chia sẻ một thân phận, và không khi nào bị tiêu diệt! Tương quan này làm Chúa vui nhất, ngôn sứ Isaia nói : “Chẳng ai còn réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !” Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn.” Nhưng ngươi được gọi: “Ái khanh lòng Ta hỡi!” Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.” Vì ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem lòng sủng ái,và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Nhưtài trai sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ”(Is 62,4-5).


Vậy “ Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở : danh Người siêu việt” (Is 12,2-4 : Đáp ca).


THUỘC LÒNG.

Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho Người, như một trinh nữ thanh khiết. (2Cr 11,2).


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang