Nhờ tìm người nhà thất lạc

11/30/2015 5:39:43 PM
Gia đình tôi có một chú sinh khoảng năm 1935-1937 tại Phúc Lâm gần nhà thờ Giáo xứ Đạo Ngạn, Việt Yên, Bắc Giang.

Do chú tôi bệnh nặng và không có điều kiện chữa bệnh nên ông nội tôi có gửi chú vào nhà Dục Anh Đường xứ Đạo Ngạn, Quang Châu, Việt Yên... do nhờ bà Giuse Maria Đỗ Thị Cúc hiệu Nếnh trần hướng dẫn.

 

Đến năm 1954 khi Việt Minh chiếm đóng thì nhà Dục Anh Đướng bị giải thể và đa số giáo dân di cư vào miền Nam cho nên tất cả thông tin về chú tôi bị thất lạc, gia đình nhiều lần tìm kiếm chú nhưng vẫn chưa tìm được.

 

Qua thư này tôi xin nhờ các quý vị, nếu biết được thông tin xin giúp cho gia đình chúng tôi được đoàn tụ thể lòng mong đợi của ông nội và bố tôi khi còn sống.

 

Chúng tôi xin cảm tạ.

 

Trân trọng.

(thông tin liên hệ viethongdao@gmail.com)

 

BBT sẽ cập nhật thêm thông tin.

Lên đầu trang