Nhớ Các Đẳng linh hồn

10/29/2015 10:07:49 PM

Mừng kính CÁC THÁNH TRÊN TRỜI,

Liền sau ta nhớ những người "ĐI XA".

Tổ tông, Tiền bối của ta,

Ông Bà, Cha Mẹ, ruột rà, bạn thân.

Cũng có những bậc Vĩ nhân,

Có cả những Đấng Chủ chăn Linh hồn.

Người cùng Xứ Họ Xóm Thôn,

Người từng giúp đỡ, làm ơn cho mình.

Các Đẳng chưa được Phúc Vinh,

Chúa đang thanh luyện những Linh hồn này.

Vì khi còn sống trên đời,

Ít nhiều lầm lỗi, đền bồi chưa xong.

Nay không còn dịp lập công,

Chỉ còn trông đợi ở lòng chúng ta.

Hãy xin Thánh Lễ Misa,

Dâng nhường Ân xá để mà đền thay.

Hãy giúp những Linh hồn này,

Đang chịu đau khổ trong nơi Kuyện hình.

Nguyện xin Chúa Cả Thiên Đình,

Qua Mẹ Nhân Ái - rộng tình thứ tha.

Sạch vết tội lỗi khi xưa,

Để nên thanh sạch, mau qua chốn này.

Được sớm vào trong Nước Trời,

Hưởng Vinh Quang Chúa muôn đời. Amen

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang