Nhìn trời

5/20/2012 3:57:04 PM

Ngước nhìn thăm thẳm trời cao

Con thao thức với muôn sao đêm trường

Mơ về hạnh phúc Thiên đường

Chỉ còn đức Mến muôn trùng mà thôi

Ngước nhìn thăm thẳm cõi trời

Chúa về nơi ấy, vào đời con đi…

Mưa chiều, nắng sớm lưu ly

Tháng ngày gian khổ hóa khờ đời con

Bước trên sỏi khổ, đá buồn

Nhưng tin Chúa vẫn bên con đồng hành

Dẫu con cát bụi hôi tanh

Nhưng Giêsu vẫn chân thành yêu con

Tình Yêu Thiên Chúa vô biên

Quyết tâm con sống chứng nhân cho Ngài

TRẦM THIÊN THU

Lễ Thăng Thiên – 2012

Lên đầu trang