Nhìn quả biết cây

9/11/2021 10:04:00 AM
- suy niệm Lời Chúa ngày thứ 7 sau CN 23 TNB

Mahatma Gandhi, người “cha già dân tộc” Ấn độ đã từng nói: nếu người tín hữu công giáo nghe Tin mừng mà đem ra thực hành đúng như vậy thì cả thế giới này sẽ trở thành đạo công giáo hết. Tại sao M. Gandhi lại phát biểu như vậy? Có lẽ ông đã rất say mê Tin mừng, say mê Lời Chúa, và đã cảm nhận được Đức Giê-su là Đấng tuyệt vời cho đạo công giáo. Thế nhưng, ông đã thất vọng và đã từ bỏ ý định đi theo đạo công giáo, đi theo Đức Giê-su khi người công giáo đã không thực hành Lời Chúa và đã có những cử chỉ xúc phạm đến ông.

Quả thật, hôm nay qua bài Tin mừng của Thánh sử Lu-ca, chúng ta cũng được Đức Giê-su minh định lại một lần nữa để chúng ta xem xét lại thái độ lắng nghe Lời Chúa và thái độ thực hành Lời Chúa như thế nào. “Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ? Bấy lâu nay chúng ta theo đạo, đi theo Chúa Giê-su, đọc kinh, xem lễ triền miên, được đón nhận nhiều lời dạy thâm sâu về đời sống luân lý, về đời sống gia đình, về đời sống làm người, làm con Chúa,…nhưng thử hỏi chúng ta đã thật sự lắng đọng và thực hành được bao nhiêu. Dẫn chứng là biết bao nhiêu người lương dân sống bên cạnh nhà mình, nhưng họ không biết về đạo Chúa, ngược lại họ thấy ghét đạo hơn vì người ki-tô hữu sống không tốt, nói xấu nhau, cãi vã nhau, đánh đập nhau, đôi khi còn có thái độ chôm chỉa, trộm cắp, ăn bớt, tham lam, ích kỷ, gây hấn, hận thù, ngoại tình, chưởi lộn, buôn gian bán lẫn,…Những thái độ đó là thể hiện cung cách đi ngược lại với Lời Chúa dạy. Chúa đâu dạy như vậy. Chúa luôn dạy điều hay lẽ phải, dạy điều tốt nhưng con người đã lì lợm, cứng đầu cứng cổ, đã đi ngược lại, đã sống ngược lại những điều răn của Chúa.

Tại sao vậy?

Một phần do thiếu học hỏi giáo lý, không chịu đọc Lời Chúa, thiếu lắng nghe nhưng nếu nghe cũng nghe như ‘vịt nghe sấm’, ‘nghe qua loa – nghe hời hợt’, ‘nghe tai này rồi ra tai kia’. Phần khác, nghe Lời Chúa xong, tham dự thánh lễ xong, rước Mình Máu Chúa xong, nhưng vừa bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta lại sống như cũ, sống ‘vũ như cận’, sống ngược hẳn với Lời Chúa dạy. Điều đó làm sao Chúa có thể chấp nhận được khi Ngài nói: Dân này thờ Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng lại xa Ta. Và hôm nay Đức Giê-su cũng không ngần ngại khẳng định lại: “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

Nhìn quả biết cây

Nhìn vào đời sống, công việc, thái độ cư xử, lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ tốt lành của người ki-tô hữu, người dân lương sẽ nhận ra được người công giáo đích thực và qua đó, giúp họ hiểu biết về đạo Chúa Giê-su, đạo Công Giáo thật là tốt lành. Như vậy, ngang qua đời sống thực hành những điều tốt lành đó, chúng ta sẽ trở thành chiều cầu nối kết mọi người, nhất là những người chưa cùng niềm tin với chúng ta đến với Chúa và Chúa đến với họ. Ngược lại, nếu đời sống không tốt nhưng kèm theo những điều xấu xa, những điều trái với Lời Chúa dạy thì vô tình chúng ta đã trở nên ‘bức tường ngăn cách’ mọi người, nhất là những người lương dân và dân bản giữa họ với Chúa và giữa Chúa với họ. Tôi đang sống như thế nào? Tôi đang trở thành “chiếc cầu nối kết” hay “bức tường ngăn cách”?

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Lc_6_43-49.jpg

Lên đầu trang