Nhà Thờ Giáo xứ Tân Hội xin giúp đỡ

4/10/2015 4:37:18 PM
Ước mong rằng, Quý vị mở rộng bàn tay nhân ái để chúng tôi xây được một ngôi thánh đường để cho bà con sớm tối cùng nhau thờ phượng Chúa và các sinh hoạt tôn giáo khác.

Vinh-TanHoi-1.jpg

Vinh-TanHoi-6.JPG

Linh mục Giuse Trần Chính Trực, Nhà thờ giáo xứ Tân Hội, xã Đồng Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình.
Hoặc liên hệ theo số điện thoại: (+84)989.678.456
Gmail:
chinhtruc123@gmail.com
Facebook: chinhtruc456

Trần Chính Trực, Ngân hàng đầu từ và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Quảng Bình
SWIFT CODE: BIDVVNVX -Số tài khoản: 5321.0000.328.259 (VND)/ 5321.0370.029.459 (USD) 

Trần Chính Trực, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vinh, Nghệ An.
Số tài khoản: 0101.000.747.085

Vinh-TanHoi-2.jpg

Vinh-TanHoi-3.jpg

Vinh-TanHoi-4.jpg

Vinh-TanHoi-5.jpg

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MỚI

TanHoi-1.jpg

TanHoi-2.jpg

TanHoi-3.jpg

TanHoi-4.jpg

Lên đầu trang