Nhà Thờ Giáo xứ Long Điền xin giúp đỡ

4/12/2015 11:23:33 PM
Chúng con tha thiết kính xin quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Vị thương giúp đỡ giáo xứ. Chúng con sẽ dâng thánh lễ vào mỗi thứ bảy đầu tháng để cầu nguyện cho các Ân Nhân.

LongDien-2.JPG

LongDien-4.jpg

LongDien-1.JPG

LongDien-3.JPG

Lên đầu trang