Nhà Thờ Giáo Họ Truyền Tin xin giúp đỡ

9/3/2014 8:17:24 PM
Nhà Thờ Giáo Họ Truyền Tin, Giáo phận Phan Thiết xin giúp đỡ

truyen-tinxin-giup-do.jpg
 

 (WGP.Phan Thiết 03.09.2014)

Lên đầu trang