Nhà may Gammarelli chuẩn bị trang phục cho các tân Hồng y

2/21/2014 11:10:19 PM
Nhà may Gammarelli (34 Via Santa Chiara - Roma), chuyên may phẩm phục giáo hàng từ 200 năm nay, đã giới thiệu các phẩm phục dành cho các Tân Hồng Y sẽ được tấn phong vào ngày 22/02/2014 với phong cách đơn giản của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

RanieroMancinelli-3.jpg

RanieroMancinelli-1.jpg

RanieroMancinelli-2.jpg

RanieroMancinelli-4.jpg

RanieroMancinelli-5.jpg

RanieroMancinelli-6.jpg

Ảnh AP Photo/Alessandra Tarantino

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang