Nguyện cầu ngày đầu tân niên trâu

2/12/2021 9:35:44 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Tết con Trâu

Gặp cúm Tàu...

Chẳng biết đi đâu ?

 

Nhưng,

Trong Chúa vẫn vui, chẳng buồn rầu.

Cơ hội chìm ngắm Tình Cha Trời biển Sâu !

Chiếm ngắm sự Nhiệm Màu

Ngôi Lòi- Tình Yêu Nhập Thể chốn khổ đau…

 Suy tư... tìm ý nghĩa bất tử- bền lâu:

danh vọng trần thế- xe hơi- nhà lầu..

Chết, có mang được gì đâu

Ai bàn tay tắng... tất cả để phía sau.

Biết 'đầu tư' Công Lý- Tâm Giầu

Giúp vượt thắng sợ hãi lo âu

Góp phần lan tỏa khắp Năm Châu…

sống tại thế có ý nghĩa- đẹp muôn màu.

 

Dâng Nguyện cầu

Cha Trời nhìn thấu

Sự dữ đang lộng hành, đã lâu

Gây oan trái, khổ đau

khắp bốn bể năm Châu...

Cha Trời không ngoảnh đầu đâu!

Không còn bao lâu

Công Lý Rạng ngời giữa đêm thâu.

 

Hỡi kẻ đang lệ tà lú trong đầu

Hãy kíp bỏ mau

cho cuộc đời sang trang- đổi màu

tránh hiểm họa ngục sâu

nơi muôn kiếp bọ sâu

nền lót bằng tà đầu lâu

Thân cốt đời đời khổ nhục- đớn đau..

Bởi Quỷ ma thống lãnh- tóm thâu.

Tin Mừng Ngày đầu Tân Niên, khắc câu:

Đừng lo âu…

Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Chúa, kíp mau

Cha Trời sẽ ban thứ khác, đến liền sau!

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Xin ghi khắc Tâm sâu

Tri ân Tình Cha Trời nhiệm màu !

Lên đầu trang