Người Tân Tòng có cần phải Xưng tội trước khi được Rửa tội hay không?

7/26/2021 4:53:38 PM
Xin cha giải đáp giúp 2 câu hỏi sau đây:

RuaToi.jpg

1. Người tân tòng (catechumen) có phải xưng tội trước khi được rửa tội hay không vì có cha đã bắt phải xưng tội, lấy cớ  là tập cho quen !

2. Tại sao Phó tế không được rửa tội cho người lớn (adults)?

Trả lời:

1- Tân tòng (Catechumens) là những người lớn chưa từng được rửa tội hữu hiệu trong một giáo hội nào, nhưng nay muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Họ được đào luyện trong một Chương trình nhập Đạo gọi vắn tắt là RCIA (= Rite of Christian Initiation of Adults.) Chương trình này kéo dài từ một đến hai năm, tùy giáo Xứ, và người tân tòng sẽ được lãnh ba bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội), Thêm sức và Thánh Thể trong đêm Vọng Phục Sinh.

Trong thời gian đào luyện (Formation) người Tân Tòng được học kỹ về ba bí tích nói trên. Giáo lý viên phải đặc biệt cắt nghĩa rõ cho họ biết giáo lý của Giáo Hội về hiệu quả của bí tích Rửa tội là "tất cả mọi tội lỗi đếu được tha, tội nguyên tổ và tội của bản thân mình, cùng với các hình phạt của tội lỗi…" (x. SGLGHCG, số 1263). Nghĩa lá khi lãnh nhận bi tích Thánh Tẫy thì mọi tội của con người - từ tội nguyên tổ (original sin) cho đến tội cá nhân (personal sins) - đều được tha một lần cùng với mọi hình phạt của các tội đó... Cho nên giáo lý viên phải dạy căn kẽ và giúp "người tân tòng thống hối về tội lỗi của mình" để xin Chúa thứ tha mọi tội qua bí tích rửa tội mà thôi (x. giáo luật số 865 &1)

Nghĩa là họ không cần và không có luật nào buộc họ phải xưng tội trước khi được rửa tội, vì làm như vậy là mâu thuẫn vời mục đích và hiệu quả của bí tích Thánh Tẩy, là "cửa ngõ đi vào các bí tích khác(cf. no. 849). Nói rõ hơn, nếu ai chưa được rửa tội thành sự (validly) thì không thể lãnh nhận các bí tích khác cách hữu hiệu được.

Thí dụ, một người ngoại giáo không thể đến gặp một linh mục để xin xưng tội, xức dầu hay rước Minh Thánh Chúa, vì bất cứ lý do và hoàn cảnh nào. Và cũng không linh mục nào có thể làm những việc này mà không đòi hỏi người xin phải sẵn lòng muốn nhận lãnh bí tích rửa tội trước tiên. Tóm lại, nếu chưa rửa tội thì không thể cử hành bí tích hòa giải (xưng tội) hay bất cứ bí tích nào khác được.

Những ai có trách nhiệm trong việc dạy giáo lý Tân Tòng phải hiểu rõ điều này khi giúp các ứng viên muốn xin gia nhập Đạo Công Giáo trong Giáo Hội qua ba bí tích Thánh Tẩy, Thêm sức và Thánh Thể.

2- Tại sao Phó Tế không được rửa tội cho người lớn?

Thông thường thì Thừa tác viên của bí tích Rửa tội lá Giám mục, Linh mục và Phó tế. (cf. no. 861 & 1)

Tuy nhiên, trong thực tế, thì Phó tế chỉ được rửa tội cho trẻ em theo sự ủy nhiệm của cha xứ. Riêng đối với người lớn (adults) kể cả thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên thì phải theo học chương trình giáo lý dành cho người Tân Tòng như đã nói ở phần trên. Nghĩa là vào cuối chương trình học, họ sẽ được rửa tội , thêm sức và rước Mính Thánh Chúa trong đêm Vọng Phục Sinh. Vì thế Phó tế không được rửa tội cho người lớn vì không được phép ban bí tích Thêm sức sau khi rửa tội.

Chỉ có Giám mục hoăc linh mục được Giám mục Bản Quyền cho phép thì mới được ban bí tích Thêm sức.

Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, (nguy tử) thì phó tế hay bất cứ người giáo dân nào cũng có thể rửa tội cho người lớn hay trẻ em khi không tìm được linh mục hay Giám mục...

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang