Người lớn hãy chân tình nhận lỗi

10/22/2020 6:38:03 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Giờ Chầu...

 

Đến lúc xông hương... cầm... hụt làm bình hương đổ than tro ra nền Nhà thờ...

 

Tớ nhẹ nhàng bảo Bạn nhỏ Lễ Sinh vào lấy chổi lúa quét gạt tàn than tro vào góc bậc thềm...

 

Kể như không có chuyện gì xẩy ra...

 

(Lễ sinh mang vào Phòng áo, có người trực, đốt bình than khác)

 

Bạn nhỏ Lễ sinh xem ra có chút lo lo, hoảng sợ.

 

Xét lại, lỗi chính- phần lớn do tớ...

 

Sau Chầu tớ chân tình:

 

- Lỗi nãy do cha cầm bất cẩn làm rơi bình hương xông, con không có lỗi. Bây giờ con giúp cha lấy ky đựng rác, quét gạt tàn đổ thùng rác nhé... Cảm ơn con.

 

Bạn nhỏ như cất được nỗi lo sợ, đột nhiên tươi vui, nhanh nhẹn sốt sáng giúp tớ.

 

Người lớn có lỗi, sao lại không biết xin lỗi Bạn nhỏ !

 

Tớ nghĩ, nhờ ơn Chúa người lớn khi biết nhận lỗi- xin lỗi trước Bạn nhỏ có tác dụng giáo dục rất tốt, chắc chắn để lại một kỷ niệm đẹp chân thành với Bạn nhỏ...

 

Tớ cũng nghe, có những người lớn, bậc Cha Mẹ có lỗi với con cái thay vì xin lỗi lại, lại tự ái, rồi có những hành xử lạm quyền dẫu biết sai và bất công, rất bất công với Bạn nhỏ.

 

Hình ảnh cha mẹ như thế chắc chắn sẽ mất niềm tin nơi con nếu không muốn nói một sự thật- càng làm cho chúng coi thường.

 

Cha Mẹ không tạo được niềm tin, lại bị coi thường...

 

Người lớn như thế, Cha mẹ như thể thì hỏng !

 

Ở tầm mức quốc gia, cán bộ- quan vốn được coi như cha mẹ cũng thế !

 

Lm. Đaminh hương Quất

Lên đầu trang