"Người khổng lồ" trong chương 6 sách Sáng Thế là ai?

10/19/2019 1:15:03 PM
Sách Sáng Thế cho chúng ta nhiều câu truyện thú vị, nhất là những chuyện xảy ra trước Hồng Thuỷ. Trong số các truyện thú vị đó đặc biệt có truyện về những thụ tạo được gọi là "người khổng lồ" hay "Nephilim", được sinh ra từ con trai Thiên Chúa và con gái loài người.

nguoikhonglo.jpg

"Có những người khổng lồ trên mặt đất vào thời bấy giờ và cả sau đó nữa, khi các con trai Thiên Chúa đi lại với con gái loài người, và các cô này sinh cho họ những người con. Đó là những anh hùng thuở xưa, những người có tên tuổi." (St 6,4)

 

Nhiều nhà Kinh Thánh học dịch chữ "Nephilim" trong đoạn này là "người khổng lồ." Do đó nhiều người đọc đoạn Kinh Thánh này đã tin rằng ngày xưa từng có người khổng lồ tồn tại, là một giống người khác được Chúa dựng nên. Theo các nhà chú giải, cụm từ "các con trai Thiên Chúa" ở đây có nghĩa chính xác là "các thiên thần sa ngã", hiểu theo cách nhìn của người xưa là những thần linh có dục vọng và ăn ở với phụ nữ loài người. Nhưng vấn đề là thiên thần vốn là loài vô hình, không có thân xác, không có giới tính thì làm sao có nhục dục được.

 

Do đó, các nhà chú giải Kinh Thánh giải thích rằng nên hiểu "Nephilim" ở đây là những người sa ngã, cũng có nghĩa là hoa trái của sự đồi bại.

 

Nhà Kinh Thánh học Scott Hahn giải thích "Khi con người sinh sôi nhiều trên mặt đất, "các con trai Thiên Chúa" tức là dòng dõi của Sét (con trai Ađam) đã bị cám dỗ bởi vẻ đẹp của "con gái loài người" tức dòng dõi của Cain. Những người đàn ông vi phạm giao ước của họ với Thiên Chúa và sa ngã. Đó là lý do sau khi đề cập đến những người khổng lồ, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa thấy sự gian ác lan tràn trên đất và trái tim con người chỉ toàn toan tính điều xấu.

 

Linh mục Jonathan Tobias giải thích tương tự: "Các con trai Thiên Chúa là con cái Sét. Trong khi con gái loài người là con cái Cain. Đoạn Kinh Thánh này mô tả ngắn gọn việc văn hoá của nhà Sét bị pha tạp với văn hoá dòng Cain. Không chỉ là hôn nhân khác chủng tộc, họ còn đánh mất đức tin của mình. Những người dòng họ Sét không còn tìm kiếm Thiên Chúa trong trái tim và không cầu nguyên như tổ tiên họ là Ađam và Êva đã cầu "Lạy Chúa, xin thương xót con". Thay vào đó, người họ Sét đã bắt đầu sống quy kỷ, hưởng thụ, tìm kiếm quyền lực, danh tiếng và bạo lực..."

 

Do đó những "người khổng lồ", kết quả sự kết hợp giữa họ Sét và họ Cain, chính là "người sa ngã", và cho dù họ cao lớn, họ đã bị Thiên Chúa kết án vì sự bạo lực của họ.

 

"Tại đó, từ nguyên thuỷ đã sinh ra

những kẻ khổng lồ tiếng tăm lừng lẫy,

vóc dáng to cao, thạo nghề chinh chiến.

Nhưng những người này, Thiên Chúa không chọn,

cũng chẳng dạy cho con đường hiểu biết.

Vì thiếu hiểu biết, họ đã tiêu vong,

đã tiêu vong, vì họ điên rồ." (Br 3,26-28)

 

Ngay sau đó Hồng Thuỷ đã quét sạch những người khổng lồ bạo lực. Nhưng ngày nay, nếu ta từ chối yêu mến Thiên Chúa và chọn sự ích kỷ, không yêu thương tha nhân, thì ta đang trở thành những "người khổng lồ", sẽ tự đưa mình vào chỗ diệt vong.

 

Theo Philip Kosloski, Aleteia

Gioakim Nguyễn biên dịch

Lên đầu trang