Người biệt phái vấy máu

8/29/2012 12:09:08 AM
Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXI TN

Mt 23, 27-32: Chúa Giê-su khiển trách luật sĩ và biệt phái.


Lời Chúa:

27 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! 29 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính.30 Các người nói: "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ."31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!


Suy niệm:


Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều.


- Thứ nhất, người biệt phái cho rằng họ tốt hơn tổ tiên của họ:

Họ nghĩ họ tốt hơn nên họ xây mồ mả cho các người công chính: “Các ngươi xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính” (c 29)

Họ nghĩ họ tốt hơn nên họ phản đối tổ tiên đã giết các tiên tri:”Nếu chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ” (c 30)

- Thứ hai, người biệt phái không tốt hơn tổ tiên:


Họ không tốt ở chỗ họ kết tội tổ tiên đã giết các ngôn sứ, nhưng chính họ lại giết Gio-an tẩy giả...

Họ không tốt ở chỗ họ cho rằng họ tốt hơn tổ tiên, nhưng thực sự, họ còn ác hơn tổ tiên của họ: Họ giết Chúa Giê-su và các tông đồ...


Bài học:
Hãy xét mình và chấp nhận mình thiếu sót.


Sống đạo: Quan hách dịch


Kẻ có quyền thường làm khổ người khác. Nếu biết xét mình thì họ sẽ nhận ra mình và sẽ xử tốt với người ta. Nếu không xét mình, họ vẫn luôn là kẻ độc ác.
Nhưng một câu chuyện không đâu, đã làm cớ cho vị quan trấn ghét đạo, bắt giam cha Đê-đi-ê (Deydier) và mấy thầy giảng của cha. Sau khi cha Deydier lên kinh được một tháng, thì quan trấn tỉnh Nam cũng có việc lên kinh. Trên đường về tỉnh Nam, ông gặp thuyền của cha Deydier đậu bên bờ sông. Thầy Pi-ô lúc ấy đang ngồi ở khoang thuyền phía ngoài. Vì mải mê đọc sách, thầy quên không đứng lên bái quan trên, khi thuyền qua theo thông lệ của các tay chèo thuyền thời bấy giờ. Vốn tính hách dịch, ông liền cho lính trừng trị tên thường dân không biết kính nể quan trên. Đồng thời, ông cũng cho lệnh khám thuyền. Lính bắt được một cỗ tràng hạt. Ông liền truyền trói thầy Piô và đánh thầy đau lắm. Sau đó, ông cho lính đến bắt cả cha Deydier giải về thuyền của ông cùng với thầy Piô. Ông dọa sẽ xin Chúa Trịnh cho chém đầu. (Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam)


Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, người kiêu ngạo, hách dịch hay tìm cách làm khổ người khác. Xin Chúa giúp chúng con tập sống khiêm nhường, để nhận ra khuyết điểm của mình và sẽ thông cảm với những người chung quanh. Amen.


Lm. Mi Trầm

Lên đầu trang