Người Chúa yêu đau!

8/27/2012 7:06:40 AM
Thứ Hai sau Chúa Nhật XXI Thường Niên

Jesus.jpg 

2 Tx 1,1-5.11b-12
Tv 95

Mt 23,13-22
13Một hôm, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.

14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.

15
"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.

16
"Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: "Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc."17 Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn?18 Các người còn nói: "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc."19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn?20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề.21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề.22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.”


Suy niệm

Khi ông Lazaro bị bệnh gần chết, người ta chạy đi báo tin cho Đức Giêsu, họ không nói “người yêu Thầy đau” mà nói “người Thầy yêu đau” (x Ga 11,3). Như thế, Chúa yêu ai, Người làm cho kẻ đó đau. Trong Tin Mừng hôm nay đã chứng minh điều này. Nếu ta nhìn Đức Giêsu chỉ là một thanh niên con bác thợ mộc người miền quê Nazareth (x Mt 13,55), mà dám lên Giêrusalem mắng chửi các bậc thầy Do Thái thì quả là một kẻ lộng ngôn đáng bị giết! Nhưng người thanh niên ấy lại là Thiên Chúa tình yêu, là Thầy dạy duy nhất của muôn dân (x 1Ga 4,8 ; Mt 23,10), nơi Ngài không có vị nể (Gl 2,6), nên Ngài yêu ai mà nhận làm con thì cho roi cho vọt (x Dt 12,6). Chính Ngài gây thương tích đánh cho bầm dập, rồi lại băng bó chữa lành (x G 5,18). Bởi vì Đức Giêsu yêu các bậc thầy Do Thái : Ký lục và Biệt phái, muốn họ phải trở nên giống Ngài mới thực là thầy, nên đã lên tiếng khiển trách:

-“Họ khóa Nước Trời không muốn cho ai vào”(Mt 23,13 : Tin Mừng). Cụ thể các thủ hạ của họ được sai đến bắt Đức Giêsu, thì chúng lại cảm phục Lời Ngài giảng dạy nên không dám tra tay bắt. Khi trở về báo cáo công tác, họ bị các đầu mục Do Thái nạt nộ : “Cả chúng mày nữa cũng bị phỉnh gạt rồi sao ? Thử hỏi ai trong hàng đầu mục hay Biệt phái đã tin vào nó” (Ga 7,47-48).


+Lẽ ra mọi người phải có lòng thương người anh em, kể cả kẻ có tội mà giúp họ bắt chước anh trộm lành sám hối tội mình và xin theo Đức Giêsu, Ngài đã cho anh vào Thiên Đàng ngay (x Lc 23,43).

-“Họ giả bộ đọc kinh lâu dài để ngốn cảtài sản các bà góa” (Mt 23,14 : Tin Mừng).

+ Lẽ ra mọi người hằng ngày cùng hiệp dâng Hy Tế với Chúa Giêsu, Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha cầu nguyện cho loài người (x Dt 9,24 ; 10, 12-14), và Ngài lấy chính Máu Thịt mình làm của ăn nuôi sống những ai đến với Ngài (x Ga 6,35).

-“Họ tìm kiếm người vào đạo rồi lại biến nó thành con cái hỏa ngục gấp đôi” (Mt 23,15 : Tin Mừng).


+Lẽ ra mọi người phải có trái tim yêu đồng loại như người cha nhân hậu có hai người con trai, ông không muốn đứa nào bỏ nhà ra đi mà chỉ muốn cùng chung tiệc ông đã dọn sẵn (x Lc 15). Nhất là ai cũng phải khâm phục tình thương và lòng trắc ẩn của Đức Giêsu khi Ngài tìm được ông Saulô, kẻ hung ác đang bách hại Hội Thánh, rồi Ngài biến ông thành Tông Đồ Phaolô xuất sắc, không thua kém các Tông Đồ thượng đẳng! (x Cv 9 ; 2Cr 11,5).


-“Họ trọng nghi thức thề mà không trọng lòng ngay thẳng” (Mt 23,16-22 : Tin Mừng).

+Vì Đức Giêsu đã dạy : Đừng thề thốt chi cả, mà có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là do ma quỷ(Mt 5,33-37).

Vậy “hỡi con đừng khinh thường việc Chúa sửa dạy và đừng nhàm chán Lời Người quở mắng. Vì chúa quở mắng kẻ Người thương mến, như người cha quở mắng đứa con ông yêu dấu” (Cn 3,11-12). Người cha ấy chính là Chúa Giêsu Mục Tử, Ngài muốn: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27 : Tung Hô Tin Mừng).

Hãy nhớ rằng yêu hoa không có nghĩa là yêu cả con sâu nằm trong bông hoa, nhưng tìm cách diệt con sâu đó dù phải làm rụng phấn hoa!

Chúa muốn diệt “con sâu” nằm trong tâm hồn ta là tội lỗi bằng chính Lời quyền năng của Ngài. Vì thế thánh Phaolô đã viết thư gởi giáo đoàn Thessalonica nói về đời sống Đạo của họ, dựa vào Lời quyền năng của Thiên Chúa : “Chúng tôi hằng cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho anh em, vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần và một niềm xác tín sâu xa, vì anh em đã bắt chước gương sống Đạo của chúng tôi, nên anh em đã làm mọi việc vì lòng tin,những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng Mến, anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa” (1Tx 1,1-5.8b-10 : Bài đọc năm lẻ). Vì “Chúa mến chuộng dân Người” (Tv 149,4a : ĐC năm lẻ). Và trong bức thư thư hai, ông Phaolô viết tiếp : “Chúng tôi tạ ơn Chúa cho anh em là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và lòng mến thương nhau cũng gia tăng, nên anh em lướt thắng mọi gian khổ khi gặp cảnh gian truân bắt bớ. Anh em được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa. Xin Chúa dùng quyền năng của Người mà hoàn thiện mọi thiện chí của anh em, và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy danh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu sẽ được tôn vinh nơi anh em và anh em cũng được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Đức Giêsu Kitô”(2Tx 1,1-5.11b-12 : Bài đọc năm chẵn).

Vậy “hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm” (Tv 96/95, 3 : ĐC năm chẵn).

Đức cố Giám mục Bartholomeo Nguyễn Sơn Lâm thú nhận : Khi tôi còn là cậu giúp lễ trong nhà xứ, vì tuổi trẻ ham chơi hơn thích học, nhiều lần bị cha Sở mắng và đánh đòn chí tử, nhưng đâu rồi cũng vào đó!


Lần kia, đến giờ cơm, cha Sở dắt tôi vào một căn phòng, giữa phòng có một bát phân, một bát cơm, ngài nghiêm giọng nói : “Chọn bát nào ăn, tùy con !” Rồi ngài bỏ tôi đó và đóng cửa phòng lại. Tôi quá nhục nên từ đó tôi đã cố gắng học. Thời gian sau ngài gởi tôi vào Chủng Viện và Chúa đã thương nâng tôi lên và cho tôi được tham dự vào hàng tư tế hơn lòng tôi mong ước!


THUỘC LÒNG

Ai khen ta mà khen đúng, ấy là bạn ta.

Kẻ nịnh hót tâng bốc ta, nó là thù ta.

Người chê ta mà chê đúng, đấy là thầy ta. (x Mt 23)


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang