Ngọn núi khó khăn của bạn quá hùng vĩ?

7/20/2011 2:11:40 PM
Khi chúng ta quay đi không nhìn Chúa và bắt đầu nhìn vào những hoàn cảnh, những khó khăn, những ngọn núi đang đứng sừng sững trước mặt chúng ta, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy Chúa được nữa, bởi vì chúng ta quá bận rộn nhìn những ngọn núi. Chúa nói nếu chúng ta hướng nhìn về Ngài và chỉ cần có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù chúng ta có bảo ngọn núi: “Rời khỏi đây, qua bên kia!”, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được (Mt 17,20).

01-ngonnui.jpg
Khi ngọn núi khó khăn của chúng ta quá hùng vĩ,
hãy hướng nhìn về Chúa!

Việc cậy dựa vào Chúa và Lời của Ngài mang đến cho chúng ta kiểu đức tin ấy. Khi chúng ta hướng về Chúa, ngọn núi không còn trông có vẻ như không thể nào vượt qua được. “Mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin” (Mc 9,23). “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể!” (Lc 1,37). “Các anh tin thế nào thì được như vậy!” (Mt 9,29).

Lẽ dĩ nhiên, có những công việc cấp bách phải làm, có những hoàn cảnh khẩn cấp nảy sinh phải giải quyết. Những điều ấy tồn tại, chúng là khó khăn và chúng cần phải được giải quyết. Nhưng áp lực mà chúng ta gây ra cho chúng ta không nhất thiết phải tồn tại. Chúng ta không cần phải cảm thấy căng thẳng.

Chúa Giêsu đã nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27); “trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Ngài đã hứa ban cho chúng ta bình an của Ngài cho dù chúng ta đang phải đối mặt với những buồn phiền, thử thách và khó khăn trong cuộc sống.

Chúng ta đang sống trong một thế giới tâm linh! Chúng ta đang sống trong thế giới với những phép lạ! Những trở ngại và khó khăn chúng ta đang đối mặt không thể ngăn cản chúng ra một khi chúng ta có niềm tin! Nói cách khác, không có ngọn núi nào không thể trèo và vượt qua! Chúng ta là những đứa con của Chúa; chúng ta được tràn đầy Thánh Thần; chúng ta có Chúa Giêsu; chúng ta sống, nhưng không còn phải là chúng ta, mà là Đức Kitô sống trong chúng ta (x. Gl 2,20). Và tất cả sức mạnh được ban từ Ngài, và Ngài đã hứa không có gì là không thể đối với chúng ta (x. Mt 8,28).

Những ngọn núi trong cuộc sống của chúng ta thường là những sợ hãi, những lo lắng, những thất vọng, chán chường, những lời chỉ trích, những công việc chúng ta cho rằng cần phải giải quyết. Cần đến lòng tin và sự kiên trì để vượt qua khó khăn, và những khó khăn ấy thường thách thức chúng ta. Nhưng Thiên Chúa quyền năng. Những thử thách là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể quay sang Chúa và nhận lấy sức mạnh và ân sủng của Ngài mỗi khi sợ hãi và lo âu. Những khó khăn chúng ta đối mặt, và thậm chí bản thân chúng ta cảm thấy thiếu khả năng để đương đầu, cũng không là gì đối với Chúa, bởi vì Ngài luôn đầy quyền năng dù cho có những ngọn núi trước mặt chúng ta hay không.

Ai chống lại chúng ta?

Không phải Chúa.

Đó là Satan.

Những ai đứng về phía chúng ta hoàn toàn vĩ đại hơn kẻ thù chống lại chúng ta. Không có gì và không ai có thể đánh bại được những Đấng đang ở bên phía chúng ta.

Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? (Rm 8,31).

Thiên Ân

Lên đầu trang