Ngọn nến cuộc đời

2/1/2013 8:42:45 PM

Nến lung linh bập bùng trên Bàn Thánh

Toả ánh hồng đầy sốt sắng trang nghiêm

Thu mắt nhìn vào tận cõi vô biên,

Giữa đêm tối, bầu khí thiêng hiển hiện

 

Ôi Chúa ơi, đời con nay tận hiến

Cũng cháy bùng ngọn lửa mến trong tim.

Giờ phút này con xúc động lặng im

Tình yêu Chúa đang nhấn chìm tất cả.

Đây ngọn nến, mẫu hy sinh khôn tả

Tiêu hao mình để giãi toả lửa hồng,

Đời con nay thầm nguyện ước một lòng

Dâng hiến Chúa đời trinh trong trọn vẹn

Ánh lửa sáng soi lòng con ước hẹn

Mãi vẹn tình đời tận hiến Chúa ơi!

Hiến toàn thân thành của lễ đời đời

Thành ngọn lửa đốt sáng ngời tình mến.

Chúa gọi con – “Này con đây xin đến”

Để thực thi, để dâng hiến cho Người.

Lửa nấu nung như nến chảy ra rồi,

Con tan biến trong Chúa Trời hạnh phúc.

Dòng nước mắt tuôn tràn hồn thao thức

Chúa yêu con, yêu quá sức Chúa ơi!

Biết lấy chi đền đáp Chúa trọn đời?

Con xúc động ngẹn lời không thành tiếng.

 

Sống mãnh liệt tình yêu ngày tận hiến

Nguyện đời con như ngọn nến hôm nay.

Trên Bàn Thờ đầy lửa cháy ngất ngây

Con mãi mãi đắm say đời tận hiến.

 

Lm Phêrô Hồng Phúc

Lên đầu trang