Ngôi Ba

5/22/2012 3:03:06 PM

Từ khi Chúa về trời

Con ngơ ngẩn bồi hồi

Chờ Ngôi Ba hiện xuống

Trao ban nguồn sống vui

 

Ôi Suối Thiêng bảy ơn

Vẫn muôn đời chảy tuôn

Cho con thêm vững chí

Vượt qua mọi gian truân

 

Muôn lạy Chúa Thánh Thần

Xin thắp sáng trong con

Ngọn lửa yêu bùng cháy

Yêu Chúa và tha nhân

 

Ngài thổi cơn gió mát

Khi con thấy cô đơn

Phím lòng rung nhã nhạc

Giai điệu ngọt ngào hơn

TRẦM THIÊN THU

Lễ Ngũ Tuần – 2012


Lên đầu trang