Ngoại Đạo, Thầm Mơ

12/18/2021 1:41:25 PM

Đang là Mùa Vọng Giáng Sinh

Con dâng lên Chúa tâm tình đơn sơ:

Chưa thành hiện thực ước mơ

''Là người Công Giáo'', vẫn thờ Ba Ngôi!

Từ khi chưa có núi, đồi

Trời cao, biển rộng, ''Cuội ngồi gốc cây''

Chim bay, cá lội từng bầy

Hằng Nga, tinh tú, làn mây lửng lờ

Ngài là Chúa Tể Thiên Cơ

Yêu con vô bến, vô bờ, Chúa ơi!

Trần gian phạm tội tày trời

Chúa ban Con Một là ''Lời trong Cha''

Xuống trần, Nhập Thể, sinh ra

Nằm nơi Máng Cỏ thối tha giữa đồng

Dù Ngài là Đấng Hóa Công!

Thiên Thần loan báo mục đồng viếng thăm

Hài Nhi: Đấng Thánh đang nằm

Giữa đêm lộng gió, lạnh căm bởi vì

Ngài yêu nhân loại vô tri:

Chối từ Thiên Chúa Trị Vì, Tối Cao!

Quỳ bên Máng Cỏ, lệ trào

Thánh Gia Đẹp Nhất: Biết Bao là Tình!

Cúi Xin Thánh Mẫu Đồng Trinh

Giúp con sống ''Đạo chứng minh Chúa Trời''

Chết rồi, con sẽ vào Nơi:

Thiên Đàng Cực Lạc, muôn đời hoan ca!

Vũ Thị Thanh Lan, 09.12.2021.

Tiếng Hát Thiên Thần: https://www.youtube.com/watch?v=VMKJRY9shBU

Lên đầu trang