Ngộ nhỉ: Xin chữ ký cha xứ nộp đơn...ly dị!

4/7/2022 8:09:54 PM
Vụn Vặt Suy Tư:

Chị thập thò ngoài cửa, không dám lắc chuông...

Xa xa- có lẽ anh xe ôm, đứng đợi sẵn...

Thấy tiếng đầy tớ sủa, đồng thời tiếng chuông cảm ứng... Tớ ra.

Chị trình lá đơn, viết tay theo 'mẫu' hành chánh nhà nước, thấy đề 'câu xướng': 'Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN...'.

Trông Chị còn rất trẻ nhưng toát nét có vẻ lam lũ, đáng thương

Chị nói:

- Xin cha cho con chữ ký để con lên Tòa Giám mục xin ly dị...

- Tôi có đồng ý cho ly dị đâu mà ký xác nhận giới thiệu... Và Tòa Giám mục cũng không có quyền cho ly dị mà lên Tòa làm gì...

...

Hôn nhân thành sự, tức Hôn nhân giữa người Nam người Nữ trưởng thành có Tình yêu Tự do, có ước muốn- tình nguyện tiến tới Hôn nhân... hoàn toàn không có sự ép buộc.

Hôn nhân thành sự, dù là Lương Dân (hôn nhân Tự nhiên) đều được Chúa chúc phúc, đều được hưởng hai đặc tính cao quý- tốt đẹp của Cha Trời để đảm bảo gia đình ổn định- Hạnh phúc và hình thành dây Hôn phối với hai đặc tính do Thiên Chúa Thiết Lập (Thiên Luật) ngay từ đầu Nguyên tổ Adam- Eva: Đơn Hôn- Vĩnh hôn, tức trọn đời yêu thương, bất khả phân ly (ly dị).

Thầy Giê-su sau khi xác lập lại trật tự Hôn nhân tự chất Thánh thiện- Tốt đẹp với hai đặc tính trên mà trong lịch sử Dân Thánh (Israel) làm sai lệch, Thầy loại bỏ hoàn toàn chuyện Ly dị…

Chúa Giêsu xác quyết: 'Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loại người không được phân ly'

Chúa không cho phép phân ly- ly dị, loài người lạm dụng tự do vẫn ly dị... Đấy là tội do con người. Con người tạo ra sự dữ và chịu hậu quả của Sự dữ...

Gia đình là tế bào- là nền tảng Xã hội. Gia đình lung lay, xã hội sao an định được !

(Xã hội, từ thực tiễn sống động cho thấy: Thành phần xấu, dễ bụi đợi, trở thành xã hội đen... phần lớn do Gia đình thiếu mái ấm, cha mẹ bất hòa- ly dị...

Pháp đời- nhân luật dẫu cho ly dị nhưng chẳng có đất nước nào muốn Gia đình ly dị, bất hòa, đổ vỡ...).

Việc Hội Thánh, và ở mỗi nơi Giáo phận đều có Tòa Án Hôn phối...

Xin lưu ý: Tòa án này không phải lập ra để giải quyết vấn đề ly dị, điều mà theo Luật Chúa (Thiên Luật) không chấp nhận; Và Tòa án này không có quyền cho ly dị khi hôn nhân thành sự.

Việc thiết lập Tòa án hôn phối, chủ yếu để xem xét Hôn nhân có thành sự hay không; tức hôn nhân có gặp ngăn trở tiêu hôn hay không. Giáo luật quy định rõ 12 ngăn trở tiêu hôn[1]...

(Ví dụ: Bất lực trước Hôn nhân; trực hệ hay anh em ruột... nhất là do bị ép buộc)

Tòa án Hôn phối, sau khi điều nghiên cẩn trọng, xét thấy Hôn nhân có ngăn trở tiêu hôn thì tuyên bố Hôn nhân không thành sự; tức đương sự vẫn thong dong và có quyền tiến tới hôn nhân khác.

Ở đây xin đừng ngộ nhận: Tòa án Hôn nhân của Hội Thánh không phải nơi giải quyết vấn đề ly dị với Hôn nhân thành sự. Chỉ xem xét hôn nhân có thành sự do ngăn trở tiêu hôn hay không. Nếu thấy có ngăn trở Tiêu hôn- tự chất hôn nhân đó không thành sự thì Tòa tuyên bố Hôn nhân không thành sự.

...

Hôn nhân là vấn đề hệ trọng của đời người...

Bạn trẻ ơi xin đừng nóng vội !

Bạn trẻ ơi xin đừng cảm tính !

Bạn trẻ ơi xin đừng vì 'tiếng sét ái tính'...

Bạn trẻ ơi xin đừng qụy lụy, kiểu ném lao phải lao theo...

Bạn trẻ ơi- nhất là Bạn trẻ phía Người Đẹp, chưa là vợ chồng đừng vội trao hết vốn 'ngàn vàng' của Chị Em mà khi mất Bạn dễ mất sức mạnh chủ động, dễ quỵ lụy... rồi nhắm mắt lao theo dù biết trước là vực thẳm...

...

Chị về, cầm tờ đơn không được Cha xứ xác nhận... lại bị ngài (tớ) có những lời nộ khí...

(Thú thực khi nghe 'xin ly dị', lại xin chữ ký 'xác nhận' như đồng ý... là tớ rất dễ bực cái mình...)

Xét mình: Tớ thấy mình có lỗi, nhất là chưa kiên nhẫn, chưa tạo đủ thời gian để nghe đương sự trải lòng...

Tớ xin Chúa tha cho cái yếu đuối thiếu sót đầy mình của tớ...

Nhưng quan trọng hơn, xin Ngài đồng hành với đương sự và Gia đình đương sự!

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang