Nghe và khả năng nghe!

4/26/2021 7:04:17 PM
Nghe ! Phải chăng là thái độ, là tâm tình rất cần trong đời sống hay không phải nói là yếu tố cần thiết, quan trọng nhất trong đời sống của con người. Cách riêng, với những ai đã dâng hiến, tận hiến đời mình cho Thiên Chúa.

chienlanh.jpg

Để sống trong kiếp nhân sinh, con người cần định hướng để đi theo. Như con chiên hay bất cứ con vật nào cần nghe tiếng chủ chăn của mình để bước theo thì con người cũng cần nghe tiếng của thầy để bước theo.

 

Bất cứ ngành nghề gì trong cuộc đời, nếu như người học trò tự cao tự đại không nghe thầy thì chắc chắn sẽ không bao giờ ra nghề được hay đơn giản là sẽ đi lệch đường vì không nghe thầy hay "nghe một đàng làm một nẻo". Và trong cuộc sống của ta, bao nhiêu chuyện bi thương xảy đến bởi do chuyện không nghe Thầy hay "con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư".

 

Thật thế, con người cần có ánh sao dẫn đường hay có một người chỉ lối. Nếu như không có người chỉ lối thì con người sẽ chẳng biết đi về đâu hay sẽ đi về chỗ diệt vong.

 

Tìm một con đường, tìm một lối đi ... là tâm tình của nhạc sĩ Đức Huy và cũng có lẽ là tâm tình của mỗi người chúng ta,

 

Tìm con đường để đi nhưng ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi cũng như lạc loài niềm tin bởi lẽ con người sống không ai cần ai và bi đát nhất là con người còn lừa bịp nhaau để mà sống. Họ không chỉ lừa người ngoài đường mà còn lừa những người mù bên vệ đường với tập vé số và tệ hại hơn nữa là họ lừa ngay cả anh chị em ruột thịt.

 

Người Kitô hữu, dĩ nhiên có cha có mẹ, có anh có chị, có thây có cô nhưng xét cho bằng cùng chỉ có một mìn Thiên Chúa mới là Thầy dẫn đường. Hơn một lần Chúa đã nói : "Dưới đất này anh em đừng gọi ai là thầy là chúa, anh em chỉ có một thầy ...". Người Thầy đó không ai khác chính là người Thầy mang tên Giêsu.

 

Đời con người, dú bầt cứ là ai, dù bất cứ ở vai trò hay địa vị nào đi chăng nữa thì cũng duy nhất có mình Thầy Giêsu là chân lý, là nguồn sống, là mạch sống của người Kitô hữu. Tiếc thay có một số ngượi tự cho, tự nhận mình là thầy, là chúa hay chỉ cho con người đi con đường đi không phải là con đường mang tên Giêsu, con đường của thầy Giêsu.

 

Thế giới của kiêu ngạo và khiêm nhường xem chừng thật mong manh. Con người dễ hay rơi vào cạm bẫy cho mình là đúng, cho mình là nhất mà đánh mất đi cội nguồn của đời mình đó là Thiên Chúa.     

 

Một Gioan Maria Vianney đã minh chứng về Thầy Giêsu khi đến với xứ Ars. Cha Thánh đã không chì mình là ơn cứu độ mà chỉ con đường về Nhà Thờ, Chỉ nơi Thánh Đường, nơi Thiên Chúa ngự trị hay làm chủ mới là nơi dẫn con người ta về Giêrusalem Thiên Quốc.

 

Môt Gioan Tẩy Giả còn đó và có đó với tâm hồn khiêm nhường thẳm sâu, Gioan Tẩy Giả không ngần ngại tư nhận mình là người không đáng xách dép cho cái người mang tên Giêsu cũng như chỉ là người dẫn đường mà thô,

 

Và còn đó, một trinh nữ mang tên Maria. Dẫu là Mẹ Thiên Chúa nhưng Maria luôn nhận mình là nữ tỳ khiêm tốn và luôn luôn lắng nghe cũng như thi hành thánh ý của Thiên Chúa,

 

Đời Kitô hữu, đời mỗi người chúng ta khi ghi dấu ấn của Chúa trong cuộc đời, ta luôn luôn được mời gọi sống sao dể ngày mỗi ngày Chúa lớn lên trong ta và ta nhỏ bé lạu trong Chúa. Phần còn lại chính là lựa chọn và là lời đảp trả của ta.

 

Ngày Chúa Chiên Lành, ta được mời gọi nhìn lại mình về việc nghe lời Chúa, nghe tiếng Chúa. Dù ở đấng bậc nào, hoàn cảnh nào và nhất là khi ở địa vị cao ngất, ta lại cần khiêm tốn để vâng nghe Thánh Thần và nghe lời Chúa hướng dẫn. Khi và chỉ khi ta nghe lời Chúa hướng dẫn cũng như sống theo thánh ý Chúa theo kiểu cách chiên của Ta thì nghe tiếng Ta thì khi đó như Chúa nói Ta biết chúng và chúng theo ta.

 

Dù ở bất ky địa vị nào, ta không để cho Lời Chúa hướng dẫn thì ta sẽ di đến chỗ diệt vong. Dù ta là ai mà ta không nghe tiếng Chúa gọi thì ta sẽ bất trung, thất tín và nhất là đi không theo đường của Thầy Giêsu.

 

Ngày hôm nay, ngày Chúa Chiên Lành, ta có cơ hội, có dịp để nhìn lại đời mình xem mình đang theo ai, mình đang nghe ai ? Mình đang nghe theo tiếng gọi của danh vọng, tiền bạc, quyền lực, dục tình hay vật chất. Câu trả lời chính là lời đáp trả của mỗi người chúng ta trước lời mời gọi của chủ chăn Giêsu.

 

Lễ Chúa Chiên Lành 2021

Lm. Anmai, CSsR

Lên đầu trang