Ngày tưởng nhớ

11/1/2012 7:22:37 AM

I. Lời dẫn nhập

Hằng năm, 02.11. là Ngày Lễ Tưởng Nhớ Các Đẳng Linh Hồn sau Ngày Lễ Các Thánh (La Toussaint). Trong Ngày này, người Công Giáo dâng Thánh Lễ để cầu xin Thiên Chúa Nhân Từ thứ tha tội lỗi cho người quá cố nói chung.

Hồi còn Tiểu Học, mỗi lần có Thánh Lễ cầu nguyện cho người mới qua đời, tôi phải lật lật đến Nhà Tang để được phát nến, rồi đi theo bà con đưa quan tài người quá cố đến Nhà Thờ. Trong Thánh Lễ, dù chưa biết chữ Latinh, tôi vẫn lắng tai nghe bài Thánh Ca ''DIES IRAE''. Nghe quá nhiều lần, tôi thuộc lòng bài hát ấy. Mỗi sáng sớm ngày thường, trong Nhà Thờ quê tôi, đều có Thánh Lễ. Cha Sở cầu nguyện chung cho người quá cố và đặc biệt cho linh hồn nào đó thể theo lời xin của thân nhân. Sau Thánh Lễ là Nghi Thức ''Lễ Mồ'' giữa Nhà Thờ. Cả Cộng Đoàn hát bài ''Libera me, Domine'' cùng với Linh Mục. Nghe riết, tôi cũng thuộc luôn.

Khi lên Trung Học, chúng tôi được dạy bài ''Le Jour des Morts'' (Ngày của Người Quá Cố) có đoạn như sau: ''Trong ngày thu ngắn và lạnh này, tôi đi, tôi đến, tôi lê bước trên cỏ ướt không ngoài mục đích là đi lại trên dấu vết của người thân thương mới đây đã đi trước mặt tôi, phía sau tôi hay bên cạnh tôi trên những lối đi này.'' (Pendant cette courte et frissonnante journée d'automne, je vais, je viens, je traîne mes pas sur l'herbe mouillée sans autre but que de repasser sur les traces des êtres chéris qui marchaient naguère devant moi, derrière moi ou à côté de moi dans ces mêmes allées.)

Bây giờ, ở quê người, mỗi tối, gia đình chúng tôi vẫn đọc câu: ''Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho linh hồn Gioakim, Anna... cùng Các Đẳng Linh Hồn được lên Chốn Nghỉ Ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.'' Có khi chúng tôi cùng hát bài Thánh Ca ''Ớ Chúa Con'' để cầu nguyện cho tất cả Người Quá Cố.

II. Bài thơ:

NGÀY TƯỞNG NHỚ

Đến Ngày Các Đẳng Linh Hồn
Tha phương, buồn nhớ về Thôn, Quê mình...
Cầu cho Việt Tổ, Thân Sinh
Hai bên Nội-Ngoại, Vong Linh mọi miền
Xin cho Họ được nghỉ yên
Chầu Nhan Thánh Chúa ở Thiên Cung Ngài
Tháng 11, tối mồng 2
Đọc Kinh, vuốt lệ chảy dài, Mẹ ơi!
Cha con vĩnh biệt cõi đời!
Thịt xương Mẹ cũng chôn nơi mộ mình!
Nhìn lên Di Ảnh Thân-Sinh
Nhớ bao kỷ niệm gia đình làm sao
Tình thương Cha-Mẹ dạt dào
Và lời khuyên nhủ ngày nào động viên:
''Noi gương các Bậc Thánh Hiền
Thờ Cha, kính Mẹ, Tổ Tiên, Ông Bà
Tu thân, rồi đến tề gia
Trước khi gánh việc Sơn Hà, nghe con!''
Bao năm ''biền biệt Nước Non''
Lời Cha-Mẹ dạy vẫn còn ghi sâu
Vành khăn tang đã thay mầu
Tha phương cầu thực, bao lâu mới về?
Đăm chiêu, cầu khẩn, nguyện thề
Nơi đâu, con cũng một bề sắt son
Dẫu Cha với Mẹ không còn
Hồn Người bất tử ''bên con đêm nầy''
Cám Ơn Tình Chúa tràn đầy:
Cho con Cha-Mẹ: Bậc Thầy khai tâm
Đã gieo Hạt giống nẩy Mầm
Trong con mọc Rễ và đâm thành Chồi
Giúp con biết Chúa Ba Ngôi
Giêsu chịu chết trên Đồi vì ta...
Lời Kinh nghẹn bởi lệ sa
Nhớ ngày sum họp cả nhà ấm êm...
Đêm nay, mưa đổ ngoài thềm
Nghe mà não nuột, lạnh thêm xứ người!

Đaminh Phan văn Phước

III. Thánh Ca

Kính mời quý Vị nghe Thánh Ca cầu nguyện cho Người Quá Cố. Nhân đây, tôi xin thưa cùng Bà Con ngoài Công Giáo rằng Đạo Công Giáo tưởng nhớ đến Người Quá Cố mỗi ngày trong những lần như sau: Kinh Truyền Tin ba lần, Kinh sáng và tối, Kinh trước, trong và sau Thánh Lễ, chưa kể Kinh trước và sau bửa ăn hay bất cứ lúc nào có thể.

A. Bài ''LIBERA ME, DOMINE''
Responsorio Gregoriano LIBERA ME DOMINE, Schola Gregoriana Mediolanensis, direttore Giovanni Vianini,Milano, Italia - YouTube

B. Bài ''DIES IRAE''


1. Có chữ Latinh và Anh: Dies Irae, Dies Illa - Monks of the Abbey of St Maurice & St. Maur, Clervaux, Luxembourg – YouTube

2. Không có chữ

Sequenza Missa pro Defunctis: DIES IRAE, Schola gregoriana Mediolanensis, Giovanni Vianini - YouTube

3. Có chữ Latinh rất rõ

dies irae - by gregorian - - YouTube

C. Bài ''Từ Vực Sâu'' (Xin tìm ở dưới cùng.) Tôi kiếm không ra bài ''Ớ Chúa Con''.

Thánh Vịnh 130 (Kinh Vực sâu) - .::Thánh Ca Việt Nam::.

Cúi xin Các Đẳng Linh Hồn cầu nguyện cho những người còn ở dương thế.


 Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang